Årlig indberetning til hændelsesdatabasen

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, andre virksomheder med sikkerhedscertifikat samt veteranbaner skal senest den 1. marts hvert år indberette ulykker og forløbere til ulykker til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for det foregående kalenderår.

I bekendtgørelsen om indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er det fastsat, hvilke oplysninger virksomhederne skal indberette.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender oplysningerne til at drive og vedligeholde en hændelsesdatabase, som gør det muligt løbende at vurdere, om sikkerheden opretholdes i forbindelse med jernbanedriften.

Indberetningen skal foregå ved at registrere i en sikkerhedsdatabase virksomhederne får tilsendt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og anvende den indbyggede eksportfunktion. Veteranbaner kan alternativt vælge at udfylde og indsende en blanket med de relevante oplysninger.

Virksomheder, som løbende registrerer hændelsesdata i et andet system, har også mulighed for at overføre disse data elektronisk til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i et OIOXML-format. Hvis en virksomhed har brug for at udarbejde sin egen eksportfunktion til OIOXML-format findes der i boksen ’Mere information’ til højre et link til OIOXML-specifikationerne til brug for virksomhedens interne IT-udvikling. Ved tekniske spørgsmål om OIOXML-formatet kan der rettes henvendelse til Klaus Rousing.

Sidst opdateret: 14.01.2019