Indberetninger af ulykker på letbaneområdet

Letbaneoperatører skal indberette data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Indberetningerne skal sikre, at styrelsen får indsigt i sikkerhedsniveauet på letbanerne.

Letbaneoperatører skal indberette data om ulykker én gang årligt. Ligesom for den traditionelle jernbane skal der indberettes én gang årligt. For letbaner skal der udelukkende indberettes om ulykker og ikke samtlige hændelsesdata. Dette skyldes, at letbanerne ikke er omfattet af kravet i sikkerhedsdirektivet om indberetning af data til EU.

Krav om indberetninger af data vedrørende ulykker på letbaneområdet har hjemmel i bekendtgørelse nr. 1181 af 22. september 2016. Bekendtgørelsen indeholder krav om, at:

  • Indberetning af ulykker for det foregående kalenderår skal ske én gang om året og senest den 1. marts.
  • Indberetningen skal ske elektronisk via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens indberetningsblanket og skal indeholde alle påkrævede oplysninger.

 

Linket til indberetningsblanketten og anden nyttig information er tilgængelig i højre kolonne.

Sidst opdateret: 14.01.2019