Megaprojekter inden for jernbaneområdet

Folketinget har besluttet at der i de kommende år skal investeres betydelige beløb i den danske infrastruktur, bl.a. på jernbaneområdet. Der er tale om anlægsinvesteringer på flere hundrede mia. kr., som blandt andet skal anvendes til at udføre flere store baneprojekter de næste 15-20 år.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som myndighed på jernbaneområdet et stort fokus på hele godkendelsesprocessen for disse megaprojekter i de kommende år. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelsesproces i forhold til de store infrastrukturprojekter på jernbanen foregår som udgangspunkt ikke anderledes end ved mindre jernbaneprojekter, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen også før selve ansøgningsprocessen tilbyder den ansvarlige ansøger/projektejer en række serviceydelser igennem hele projektfasen.

Da megaprojekterne ofte er mere fagteknisk komplicerede, varer længere og kræver flere ressourcer, så har styrelsen et endnu større fokus på, at dialogen med ansøger/projektejer påbegyndes tidligt og foregår kontinuerligt igennem hele projektets levetid. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan på den måde vejlede ansøger bedst og dermed være med til at minimere de risici og udfordringer, der ofte er forbundet med gennemførelsen af store og komplekse anlægsprojekter.

Der er i dag igangsat flere store infrastrukturprojekter på jernbaneområdet. Det drejer sig om; Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet, Ringsted-Femern Banen, København-Ringsted Banen, Femern Kyst-kyst, Metro Cityringen samt Aarhus Letbane, Odense Letbane og Ring 3.

Flere af megaprojekterne kan du læse mere om på de nedenstående sider. Letbanerne kan du finde mere om under fanen ”Letbaner”.
Kontakt
Koordinator
Kristina Samsøe Mosbæk

Send en mail
Sidst opdateret: 15.04.2019