Nationale og internationale fora

På jernbaneområdet deltager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen aktivt i flere forskellige nationale og internationale fora.

Disse fora danner grundlag for videndeling og meningsudveksling på tværs af de forskellige jernbaneinstanser og lande, og de har til formål at realisere målene for sikkerhed, vækst og interoperabilitet på jernbaneområdet.

Nationalt er det specielt dialog med andre brancheinstanser som danner basis for de forskellige fora. Her udveksles ideer og synspunkter hos jernbanebranchen, og disse er afgørende for den generelle nationale jernbanevirksomhed og dermed den danske jernbanelovgivning.

På det internationale plan handler det om meningsudveksling og forhandling på tværs af grænserne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har mandat til at forhandle på vegne af Danmark ved flere af de store internationale forhandlingsborde - såsom EU, OTIF og til dels UNECE. Arbejdet her består dermed ikke kun i meningsudveksling, men også i international politisk forhandling.
Sidst opdateret: 15.07.2019