Branchedialog

Et tæt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen er afgørende for at kunne realisere målet om en attraktiv og sikker jernbane i vækst.

Regeringen indgik i 2009 brede politiske forlig om en grøn transportpolitik og en moderne jernbane, som kraftigt øger investeringerne i jernbanen i de næste mange år. Men en effektiv jernbane kræver udover en styrket infrastruktur og up to date materiel også international regulering.

Reguleringen er vigtig for at opnå billigere hyldevarer og mere konkurrence, så jernbanen skal også i stigende grad operere på baggrund af fælleseuropæiske regler. I spændingsfeltet mellem de nye europæiske regler og de nationale regler står virksomhederne, der opererer på jernbaneområdet.

En styrket dialog mellem jernbanebranchen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre mulighed for at drøfte gennemførelse og fortolkning af nye EU-regler samt sikre inputs til konstruktiv repræsentation af nationale interesser på europæisk plan.

Dialogen foregår både på et strategisk, overordnet plan i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Branchepanel. Men dialogen foregår også i emnebaserede dialoggrupper, som f.eks. ser på gennemførelse af EU regler og inputs til forhandlinger. Det kunne være på assessorforum mv.

Sidst men ikke mindst foregår branchedialogen på konferencer og møder, som f.eks. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedskonference.


Konkrete projekter

For konkrete projekter gælder det, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opfordrer projekterende og projektansøgere til at kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for en afklarende forhåndsdialog. Det er især vigtigt, hvis der f.eks. er tvivl om i hvilken grad et projekt er omfattet af de nye europæiske regler - og hvad det betyder for at opnå godkendelse og tilladelse til at tage det færdige projekt i brug.

Læs mere om dette under serviceydelser
Sidst opdateret: 15.07.2019