Sikkerhedskonference 2010

Hvordan løser vi de praktiske udfordringer med sikkerhed og interoperabilitet?

2010 er første år, hvor de politiske beslutninger om jernbaneinvesteringer har skullet realiseres. På konferencen vil Trafikstyrelsen gøre status over den overordnede udvikling, med fokus på sikkerhed og interoperabilitet, og samtidig tage fat om nogle af de konkrete udfordringer, som jernbanens interessenter står over for i hverdagen.

Der vil således være mulighed for at høre mere om virksomhedernes fareidentifikation, arbejdet med de nye myndighedsregler for køretøjer, risikovurdering, godkendelse af køretøjer, det internationale arbejde med jernbanesikkerhed i EU, Trafikstyrelsen sikkerhedsrapport for 2009, TSI’erne, og Trafikstyrelsens tilsynsstrategi.

Program
Det endelige program findes i den grå boks til højre her på siden.

Kontakt

Lene Frohn Petersen
konference@trafikstyrelsen.dk
tlf. 41780195
 

Sidst opdateret: 15.07.2019