Sessioner og oplæg 2010

Oversigt over sessioner og indlæg ved Sikkerhedskonferencen 2010

Formiddagssessioner

Danske køretøjsregler! Hvad er nu det for noget?
Indførelsen af ny EU-lovgivning medfører bl.a., at danske myndighedsregler for køretøjer skal fastlægges, men hvilken betydning får det?  Det vil vi klarlægge på denne session, hvor vi vil se på, hvordan reglerne bliver til, hvad reglerne skal dække samt hvordan og hvem der skal anvende reglerne.

Danske køretøjsregler, oplæg/v. Thomas Gram Rasmussen, Trafikstyrelsen 

Ulykker og nærved hændelser på jernbanen
På denne session præsenteres Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport for 2009. Derudover vurderes de væsentlige indsatsområder for jernbanesikkerheden. Vi vil især fokusere på ulykker i overkørsler og kortlægning af årsager til disse typer af ulykker.

Ulykker og nærved hændelser på jernbanen, oplæg/v. Leif Funch, Trafikstyrelsen 

Risikovurdering for begyndere
En introduktion til risikovurdering. I denne session gennemgår vi de overordnede principper for risikovurdering. Der gives eksempler på, hvordan jernbanevirksomhederne i praksis udfører risikovurdering.

Risikovurdering for begyndere, oplæg/v. Anne Fischer Olesen, Trafikstyrelsen 

Hvad er en risikomatrice, oplæg/v. Pernille Thorup, Rambøll 

Praktisk eksempel på en risikovurdering, oplæg/v. Martin Møller-Lassen, Arriva Tog A/S

CSM-forordningen kan findes under lovstof

Vejledning og eksempelsamling kan findes på ERA's hjemmeside:

Vejledning

Eksempelsamling

Vejledning om godkendelse af infrastruktur
På denne session ser vi på godkendelsesprocessen i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse af infrastruktur. Der vil blive taget udgangspunkt i bekendtgørelsen om godkendelse af infrastruktur og den tilhørende vejledning. I den forbindelse berører vi også anvendelsen af assessor/bemyndiget organ. Endvidere drøfter vi kommissionens forordning nr. 352/2009 om anvendelse af risikovurdering i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

Godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet, oplæg/v. Anders Halkjær Madsen, Trafikstyrelsen 

 

Eftermiddagssessioner

De første erfaringer med TSI’erne
Berører TSI’erne dit arbejde, men er du usikker på deres råderum, hvordan de skal fortolkes og hvornår henholdsvis Trafikstyrelsen og NoBo skal involveres, så er denne session noget for dig! Med udgangspunkt i de første erfaringer med fortolkning af begreberne, opgradering, fornyelse, vedligeholdelse og undtagelsesbestemmelser, ser vi nærmere på brugen af TSI’erne i hverdagens projekter.

TSI'erne: De første erfaringer, oplæg/v. Claus Röser, Trafikstyrelsen

Virksomhedens fareidentifikation
Denne session giver konkrete eksempler på, hvordan virksomheden kan arbejde med fareidentifikation. I forbindelse hermed vil vi se på opbygningen af fareregisteret, valg af risikoacceptkriterier og arbejdet med fareregisteret i den daglige drift.

Fareidentifikation, oplæg/ v. Ingemar Ingemarsson, Trafikstyrelsen

Fareidentifikation og logning, oplæg/v. Peter Olesen, Metroselskabet I/S

Trafikstyrelsens tilsynsstrategi og – praksis for Jernbanesikkerhed
Hvis du vil vide mere om Trafikstyrelsens tilsynsstrategi og –praksis, er denne session noget for dig! Her fremlægges Trafikstyrelsens strategi og praksis, og der vil være en åben dialog om, og gennemgang af, de værktøjer som Trafikstyrelsen benytter. Således vil der være rig mulighed for at komme med kommentarer til Trafikstyrelsens tilsynsindsats.

Jernbaneindsatsen i EU
Kan danske jernbanevirksomheder øve indflydelse på international jernbanepolitik? På denne session ser vi på, hvordan virksomhederne og Trafikstyrelsen i samarbejde kan påvirke det internationale arbejde på jernbanen. Således søger vi at besvare følgende spørgsmål: Hvordan øver vi indflydelse, og hvordan øger vi den gensidige fordel af vores internationale engagement?

Jernbaneindsatsen i EU, oplæg/v. Hans Christian Wolter, Trafikstyrelsen

Jernbaneindsatsen i EU, oplæg/v. Benny Spangsberg, DB Schenker

Oplæg/v. Claus Nicolaisen, Banedanmark

Kontakt

Lene Frohn Petersen
konference@trafikstyrelsen.dk
tlf. 41780195

Mere information
Sidst opdateret: 14.01.2019