Sikkerhedskonference 2011

Jernbanesektoren står over for nye måder at håndtere sikkerhedsforhold på. Fra 2012 skal alle væsentlige ændringer og projekter have tilknyttet en assessor. Omvendt skal virksomhederne selv sikkerhedsvurdere mindre ændringer som en del af deres sikkerhedsledelsessystem. Trafikstyrelsens rolle vil skifte fra sagsbehandling af ofte detaljerede tekniske forhold til i højere grad at monitere, at processerne mellem aktørerne ”kører som de skal”.

Der vil være muligheder for at høre om, hvad de nye bekendtgørelser for godkendelse af køretøjer og infrastruktur indebærer. Endvidere kan du høre om brug af assessor, nye tekniske regler for køretøjer, nye regler for certificering af lokomotivførere og uddannelsescentre, samt hvad der sker på overkørselsområdet.
Kontakt
Lene Frohn Petersen
lfp@trafikstyrelsen.dk
tlf. 41780195
Sidst opdateret: 15.07.2019