Sessioner og oplæg 2011

Oversigt over oplæg og sessioner ved Sikkerhedskonference 2011.

Indlæg v/ Jesper Rasmussen, vicedirektør i Trafikstyrelsen:

Sikkerhed og selvforvaltning
- Hvor langt er vi kommet, og hvordan kommer vi videre?Indlæg v/Karen Davies, ERA:

Mature safety organizations 

Anlægsprojekter i infrastrukturen? Nye krav på vej!
En ny infrastrukturbekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2012.

Få en introduktion til bekendtgørelsens krav via en gennemgang af de væsentlige ændringer af praksis ved ibrugtagning af infrastrukturprojekter. Mulighed for efterfølgende diskussion.

Anlægsprojekter i infrastrukturen, oplæg v/ Lise Aaen Kobberholm, Trafikstyrelsen 


Signifikante ændringer? Husk assessor!
Med EU-forordningen "CSM for risikovurdering" bliver det fra 2012 obligatorisk at benytte assessor til sikkerhedsvurdering af signifikante ændringer ved godkendelse af ændringer af tekniske delsystemer (1. januar) og ved driftsmæssige og organisatoriske ændringer (1. juli).
På denne session gennemgås vilkårene og mulighederne for godkendelse og anvendelse af CSM assessorer. Sessionen skal i sammenhæng med sessionen om infrastrukturbekendtgørelsen.

Signifikante ændringer? Husk assessor!, oplæg v/ Claus Röser, Trafikstyrelsen


Nye proceskrav og tekniske krav for rullende materiel
Trafikstyrelsen gennemgår de ændrede processer for godkendelse af køretøjer og trækker grænsefladen mellem køretøjets godkendelse og jernbanevirksomhedens sikkerhedsledelsessystem op i tråd med fortolkningsdokumentet DV29/2011/217. Vi glæder os til en livlig dialog!

Nye regler for godkendelse af køretøjer, oplæg v/ Lars Mortensen, Trafikstyrelsen


Overkørsler: Hvordan øger vi sikkerheden? 
Banedanmark har nedsat en Task Force på overkørselsområdet. Dette indebærer bl.a., at samtlige sikrede overkørsler på statens net screenes, ligesom Banedanmark indsamler erfaringer med overkørsler fra udlandet. Arbejdet skal munde ud i et erfaringskatalog over mulige tiltag, der kan øge sikkerheden i overkørslerne. Herefter vil der i udvalgte overkørsler blive kørt forsøgsordninger med disse erfaringer. Projektet skal kombineres med øvrige tiltag, der kan imødegå bilisters utålmodighed og med risikovurderinger af sikkerheden i overkørslerne. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2013.

Overkørsler - mest sikkerhed for pengene, oplæg v/ Henrik Hansen, Banedanmark

Screening af overkørsler på Banedanmarks strækninger, oplæg v/ Mads Dalgaard, Banedanmark

Reduktion af risikoadfærd ved overkørsler, oplæg v/ Frederik Hoedemann, Banedanmark

 

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet
Kom og deltag i debatten om de udfordringer Kommissionshenstilling 2011/217 medfører for virksomhederne med hensyn til sikkerhedsledelsessystemet og kompetencer, herunder bl.a.:

Kom og deltag i debatten om de udfordringer Kommissionshenstilling 2011/217 medfører for virksomhederne med hensyn til sikkerhedsledelsessystemet og kompetencer, herunder bl.a.:
  • Hvornår der skal laves risikovurdering
  • Verifikation af kompatibilitet
  • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruktion
  • Erfaringsudveksling vedrørende drift
  • Information vedrørende ændringer

Øget selvforvaltning, oplæg v/Lars Froberg, Trafikstyrelsen

Nye EU-krav på uddannelsesområdet
Sessionen vil omhandle status på implementering af Lokomotivførerdirektivet, herunder (rigtige) EU-licenser og EU-certifikater, samt nyt register for licenser og registre for certifikater, og ikke mindst nye sikkerhedsklassificerede funktioner omfattet af certificeringen.

Nye EU-krav på uddannelsesområdet, oplæg v/Morten Brok, Trafikstyrelsen

Kontakt
Lene Frohn Petersen
lfp@trafikstyrelsen.dk 
tlf. 41780195
Sidst opdateret: 14.01.2019