Sikkerhed i jernbane og luftfart

Hvad kan vi lære af hinanden?

Sikkerhed har allerhøjeste prioritet i både jernbane og luftfart. Samfundet forventer, at der ikke forekommer større ulykker, hvad enten man er på skinner eller på vinger.

De fleste arbejder til dagligt kun inden for egen sektor og kender de gode og mindre gode løsninger, der findes her. Men der er mange fællestræk hos begge sektorer, der gør det spændende at kigge over gærdet for inspiration: Både jernbane og luftfart er præget af stærk international regulering, et kritisk samspil mellem operatører og infrastruktur, samt krav om sikkerhedsledelse i virksomhederne.

Der er også vigtige forskelle, som vi hurtigt får øje på. Luftfarten er stærkt detailreguleret, tilsynet går tæt på driften og virksomhederne er underlagt almindelige markedskræfter. Omvendt lægger jernbanen stor vægt på konkrete risikovurderinger, når nyt udstyr møder ”gammelt”. Og der findes mange 3.parter, som assessorer og Notified Bodies, i godkendelsesprocessen.

Sikkerhedskonferencen vil udforske, hvor jernbane og luftfart kan lære af hinanden. Samtidig med, at vi respekterer de forskelle, som sektorernes natur betinger. Plenumoplæg vil med udgangspunkt i begge sektorer – samt søfarten – viderebringe god praksis og give bud på, hvor behovene for forbedringer er størst.

Workshopdelen opdeles i henholdsvis jernbane og luftfart, hvor man kan bore sig ned i specifikke emner som nye EU-regler, godkendelsesregimer og brug af assessorer. Der er også workshops til særlige grupperinger inden for begge sektorer: Privatflyvere, overkørsler og letbaner.

Dagen afsluttes med en temadebat om sikkerhedskultur og -ledelse: Hvordan man engagerer medarbejderne til at yde en særlig indsats, selv om det kan give knuder for driften. Den udfordring deles af både jernbanen og luftfarten.

Vi håber, at mange vil komme og møde både kendte og helt nye ”kolleger” ovre fra den anden side!

Jesper Rasmussen
Vicedirektør
Sidst opdateret: 15.07.2019