EU og sikkerhed i luftfart og på jernbanen

Hvor vil EU hen, og hvad kan danske virksomheder og myndigheder gøre?

EU er en uomgængelig størrelse, når man beskæftiger sig med sikkerhed inden for luftfart og jernbane i Danmark. Det er Europa-Kommissionen og ikke mindst dens agenturer, ERA og EASA, der giver rammerne og retningen for sikkerhedsarbejdet i Danmark og resten af Europa.

De seneste 10 år er sket en europæisering af regelværket på både jernbanen og i luftfarten – ud fra lidt forskellige udgangspunkter. Drivkræfterne er markedsåbning og mobilitet, samtidig med at sikkerheden som minimum skal opretholdes.

Men overgangen fra nationale regler til EU-regler er også lang og kompliceret for mange. Hvornår kan vi sige, at vi er i mål? Og er vi gået lidt for langt i reguleringen på visse felter?

Sikkerhedskonferencen 2013 rejser spørgsmålet: Hvad vil Europa-Kommissionen og dens agenturer på sikkerhedsområdet på jernbanen og i luftfarten? Og hvordan kan de danske myndigheder og industrien påvirke udviklingen?

Den nye transportminister, Pia Olsen Dyhr, vil indlede konferencen. Herefter vil vicegeneraldirektør i Kommissionen, Fotis Karamitsos, fortælle om de europæiske visioner for arbejdet med at fremme mobilitet og sikkerhed.

På luftfartsområdet vil EASAs tilsynsdirektør, Trevor Woods, fremlægge, hvordan vi kan komme fra tilsyn af regelefterlevelse og i retning af et mere risikobaseret tilsyn. På jernbaneområdet vil chefkonsulent i DI Transport, Per Henriksen, fortælle om 4. jernbanepakkes betydning for den danske jernbane.

De mindre sessioner vil være sektoropdelt. På jernbaneområdet vil der være sessioner om de kommende letbaner, metro City-ringen, leverandører til jernbanen og den kommende godkendelsesordning for assessorer. Derudover vil der være sessioner om glatte skinner, risikovurderinger, risikoprofiler, certificering af lokomotivførere og endelig vil ERAs reguleringschef, Caroline Fischer, afvikle en session om, hvordan danske jernbanevirksomheder kan præge europæiske regler.

For luftfartsfolket vil der være sessioner om udfordringerne ved den øget fremkomst af førerløse fly - droner. Der vil også være mulighed for at dykke ned i emner såsom brugen af sikkerhedsledelsessystemer, anvendelsen af risikoaccept, sikkerhedskultur og de nye EU-regler for uddannelse og certificering af piloter. Endelig vil Trafikstyrelsen præsentere sin kommende tilsynsstrategi for luftfartsområdet.

Vel mødt!

Jesper Rasmussen
Vicedirektør
Sted

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Tilmelding er lukket. Du kan dog kontakte Lene Frohn Petersen på lfp@trafikstyrelsen.dk for at høre om der er ledige pladser.

Sidst opdateret: 15.07.2019