Slides og billeder

Som lovet kommer hermed plenum slides og billeder fra Sikkerhedskonferencen. Slides for dagens sene individuelle sessioner findes under Sessioner-Jernbane og Sessioner-Luftfart.

Trafikstyrelsen afholdt d. 31 oktober sin årlige sikkerhedskonference. I år var der særligt fokus på EU’s rolle på sikkerhedsområdet for jernbanen og luftfarten. Således blev det drøftet, hvad Europa-Kommissionen og dens agenturer vil på luftfartsområdet og hvordan kan de danske myndigheder og industrien påvirkes heraf?

Konferencen, der havde over 300 deltagere fra jernbanesektoren og luftfartssektoren, blev indledt af Benny Engelbrecht (S), MF og formand for Folketingets Transportudvalg. Han understregede, at mobiliteten skal styrkes i Danmark for at skabe vækst og arbejdspladser, men at den øgede mobilitet skal gå hånd i hånd med miljøhensyn og et fortsat højt sikkerhedsniveau for begge sektorer.

Uffe Palludan, fremtidsforsker, provokerede veloplagt efter opdrag om liberaliseringen af jernbane- og luftfartssektoren, og hvordan myndigheder, DSB og SAS har forvaltet omstillingerne.

Efterfølgende var der fagspecifikke plenum for henholdsvis jernbanen og luftfarten. På jernbaneområdet redegjorde vicedirektør i Trafikstyrelsen Jesper Rasmussen, for udviklingen på jernbanen det foregående år med særligt fokus på EU-regler. Per Henriksen fra DI Transport fortalte de konferencedeltagerne om 4. jernbanepakke og pakkens betydning for den danske jernbane.

For luftfartsområdet fokuserede man i deres plenum på overgangen til såkaldt ”Performance Based” tilsyn. Man havde besøg af Det Europæiske Flysikkerhedsagenturs, EASA, standardiseringsdirektør, der fortalte om udviklingen på europæisk plan. Efterfølgende redegjorde Jesper Ramussen for Trafikstyrelsens tilgang til at imødekomme den internationale udvikling.

Udover de tre plenum seancer blev der afviklet en række sessioner, der fokuserede på særområder såsom sikkerhedskultur i luftfarten, førerløse fly, Metro Cityringen, letbaner etc.

 

Slides

Billedserie

Fælles plenum

Velkomst v/Carsten F. Hansen

Danmarks fremtidige relationer til det nære udland v/Uffe Palludan

Plenum for jernbanen

Jernbanen og EU-regler v/Jesper Rasmussen

Jernbanepakke i et dansk perspektiv v/Per Henriksen

Plenum for luftfart

Towards performance based oversight v/Jesper Rasmussen

Compliance to Risk Based Regulation v/Trevor Woods

Sidst opdateret: 15.07.2019