Sikkerhedsledelse i luftfart og jernbane

Konferencen i 2014 lægger særligt vægt på krav om sikkerhedsledelse i virksomhederne (safety management). Det har i en længere årrække eksisteret inden for jernbanen, og er nu også ved at blive mere og mere bredt ud indenfor luftfarten.

Kravet retter sig mod virksomheden som sådan, og ikke specielt mod et fagligt emne. Derfor er viden om sikkerhedsledelse også generisk – på tværs af brancher. Konferencen tager fat i nogle centrale udfordringer, som aktørerne møder i deres daglige sikkerhedsarbejde. Hvordan sikrer virksomhederne velfungerende sikkerhedsledelsessystemer i praksis? Hvordan hænger Safety Management Systems sammen med Management Systems – og Quality Systems? Hvornår er et sikkerhedsledelsessystem velfungerende – i egne og i styrelsens øjne? Og hvad er de afgørende forudsætninger for et velfungerende sikkerhedsledelsessystem?

Transportminister Magnus Heunicke vil indlede konferencen med den politiske vinkel. Herefter vil en repræsentant fra den engelske ekspertvirksomhed inden for safety management, Baines Simmons, fortælle om udfordringerne i forbindelse med indførelse af SMS.

På den afsluttende plenumsession vil Terje Løvøy fra det norske sikkerhedsfirma Gimmestad fortælle om sikkerhedsledelse i et maritimt offshore miljø. Til slut vil professor Vincent Hendricks fra Københavns Universitet tage fat i skismaet mellem den ”objektive” sikkerhed og den megen bekymring om sikkerheden for jernbane/luftfart.

De mellemliggende sessioner vil være sektoropdelte. På jernbaneområdet vil der være sessioner om ny godkendelsesordning for assessorer, revision af TSI’er om infrastruktur og tilgængelighed, integration af Human Factors i jernbane og luftfart, CSM i praksis, assessoropgaven på Femerntunnelen, letbane i praksis, risikovurdering af drifts- og organisationsændringer, Banedanmarks arbejde med sikkerhedsledelsessystemet, ny europæisk lovgivning samt sikkerhedsmyndigheden og de mange aktører.

På luftfartsområdet vil der være sessioner om risikovurdering i praksis, import af luftfartøjer, State Safety Programme/Plan, Management Systems, risikovurdering af værksteder, risikobaseret tilsyn med Security aktører og sikkerhedsledelse på flyveskoleområdet.

Selv om sessionerne er sektoropdelte, opfordrer vi til, at man kigger lidt på tværs af brancher for at lade sig inspirere. Jernbanesessionen om integration af Human Factors og luftfartssessionen om risikovurdering i praksis inddrager således erfaringer både fra luftfart og jernbane.

Vel mødt – til ny viden, ny inspiration - og til at møde kolleger der arbejder med samme emner!

Jesper Rasmussen
Vicedirektør
Mere information

Konferencen i år afholdes på adressen:

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Sidst opdateret: 15.07.2019