Sessioner - Luftfart

11.00 -12.15

Risikovurdering i praksis

Oplægsholdere: Thomas Lau Christensen, Safety Manager, Københavns Lufthavne og Claus René Pedersson, Risk Management Specialist, Banedanmark

Kom og hør Københavns Lufthavne og Banedanmarks erfaringer med at få systematisk risikovurdering af sikkerhedsforhold til at leve i en travl hverdag. Hvordan identificeres, hvad der skal risikovurderes og hvornår? Hvilken metode bruges til risikovurdering - og kan man bruge den samme tilgang ved håndtering af organisatoriske, operationelle og tekniske forhold? Hvem foretager vurderingen og hvem kvalitetssikrer? Hvordan rapporteres hændelser og hvem tager stilling til hændelser og sikrer opfølgning? Kan man bruge et hasard-register til noget?

Import af luftfartøjer - Hvad er afgørende for en hurtig og effektiv sagsbehandling?

Indsigt i importprocessen, så ansøger kan opnå den fleksibilitet, som er nødvendig og hvordan kvalitet i ansøgningsmaterialet, skal understøtte dette.
Der vil blive set på: OY-reservation, midlertidig Registrering, optagelse i nationalregisteret, udstedelse af LDB, special godkendelser og optagelse på AOC.

State Safety Programme/Plan

I denne session orienteres der om det første danske State Safety Programme, som bl.a. indeholder sikkerhedsmål for luftfarten og rammer for indførelse af SMS i dansk luftfart.
State Safety Programme implementeres bl.a. ved udarbejdelse af en State Safety Plan, der er under udarbejdelse. Denne skal understøtte ICAO’s Global Aviation Safety Plan, og European Aviation Safety Plan. Sessionen orienterer om hvilke indsatsområder, Danmark står foran: Hvor er de risikofyldte områder? Hvad kan der gøres ved dem?
Der etableres afslutningsvis en debat, hvor luftfartsindustriens rolle og samarbejdet imellem denne og relevante myndigheder bedst muligt etableres, så Danmark får en State Safety Plan, som både understøtter sikkerhed og branchens udvikling.

13.15 - 14.30

Management systems

Trafikstyrelsen ønsker på tværs af fagområder (Air Crew, Air Operations, ATM/ANS, Airworthiness) at arbejde hen imod en øget harmonisering hvor praktisk muligt. EASA’s grundforordning 216/2008 kræver, at udvalgte organisationer implementerer og vedligeholder et Management System.
Der ønskes en diskussion og feedback på den overordnede model for et Management System herunder SMS.

Risikovurdering af værksteder

Vi ønsker alle så sikker luftfart, som det overhovedet er muligt. Derfor bør tilsyn rettes hen der, hvor der er de højeste risici. Trafikstyrelsens tilsynsstrategi understøtter dette og der er i forbindelsen med implementeringen udarbejdet en model for risikovurdering.
Der ønskes en diskussion og feedback på modellen, som skal fremstå som transparent for industrien.
Der ønskes også en dialog omkring risikovurderingen. Hvilke spørgsmål bør der stilles for at afdække risici på et flyværksted?

Risikobaseret tilsyn med Security aktører

Som en del af realiseringen af Trafikstyrelsens tilsynsstrategi vil tilsynet på security-området i stadig højere grad blive planlagt på baggrund af, at områder og enkeltvirksomheder scores med udgangspunkt i en række risikoindikatorer, heriblandt virksomhedens størrelse, kompleksitet, tidligere tilsynsresultater og en vurdering af ledelsessystemet. Hør hvilke tanker der vil ligge til grund for de kommende års tilsyn på området, og giv dit bud på, hvilke forhold det vil være relevant at stille skarpt på.

Sikkerhedsledelse på flyveskoleområdet (ATO) – hvordan virker det i praksis?

Der indledes med en præsentation af forventningerne til skolens sikkerhedsledelse belyst ved hjælp af gældende lovgivning.
Efterfølgende belyses området af en flyveskole herunder, hvordan systemet er introduceret og fungerer i praksis.

Sidst opdateret: 14.01.2019