Sikkerhedskonference 2015

Konferencen i 2015 har fokus på sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten samt på, hvordan sikkerheden håndteres i begge brancher, når forretningsmodellerne ændrer sig.

Der er lukket for tilmelding


Konferencen tager fat i nogle helt centrale udfordringer forårsaget af den stigende konkurrence og pres for effektivisering. For både luftfart og jernbane bliver værdikæderne længere og mere komplekse, og det kan derfor være svært at gennemskue, hvem der har styr på sikkerheden, og hvordan den håndteres. Har virksomhederne det fulde overblik over sikkerhedsforholdene i værdikæderne, og har myndighederne tilstrækkelige kompetencer og evner til at gennemskue sikkerhedsforholdene og samarbejde med andre myndigheder over landegrænserne? Dette er blot et par af de spørgsmål, der søges svar på til dette års Sikkerhedskonference.

Trafik- og Byggestyrelsens direktør Carsten Falk Hansen vil traditionen tro byde velkommen. Herefter vil administrerende direktør for DSB, Flemming Jensen, med sin baggrund i begge brancher fortælle om sikkerhed på jernbanen og i luftfarten samt stille det relevante spørgsmål: ”Gør vi det samme og hvem gør det bedst?”.
Efterfølgende vil the Head of Safety Unit, Christopher Carr, fra det europæiske jernbaneagentur (ERA) fortælle om de europæiske udfordringer og erfaringer på konkurrence og sikkerhedsområdet, og Thomas Mørk fra DFDS vil bidrage med en maritim vinkel til temaet.

De mellemliggende sessioner vil være sektoropdelte for henholdsvis luftfart og jernbanen.

Til den afsluttende fællessession vil Chris Johnson, professor ved the University of Glasgow, fortælle om interaktionen mellem sikkerhed og cyber security i transport sektoren. Slutteligt vil vicedirektør Jesper Rasmussen runde konferencen af med et oplæg om myndighedens rolle og udfordringer.

Vi opfordrer alle til at deltage i sessioner på tværs af brancher for at lade sig inspirere af andre områder.
Vel mødt!

Jesper Rasmussen
Vicedirektør
Kontakt
Lene Frohn Petersen, Sekretær
LFP@tbst.dk
Direkte: + 45  41 78 01 95
Mere information
Tidspunkt:

28. oktober 2015 - kl. 9 - 17

Sted:

Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 114-118,
2300 København S.

Pris:

1075 kr.

Tilmeldingsfrist:

Senest d. 20. oktober 2015
Sidst opdateret: 15.07.2019