Jernbanesessioner

Formiddag kl. 11.30-12.45


Nr. 1: CSM for risk assessment - Proactive decision making instrument and consequences and benefits of latest changes

Presenter: Dragan Jovicic, Project Officer, Safety Unit, ERA

In light of the restructuring and opening of the EU railway market and successive changes to the CSM for risk assessment (CSM-RA), this session will present and explain the role of the CSM-RA, as well as the consequences and benefits of those changes for the EU railway stakeholders.

Nr 2: Lessons from the EU project RESTRAIL - Permanently coping with railway suicide and trespass for a safer, more secure and more competitive rail transport
Presenter: Grigore Havarneanu, Research Advisor, Security Division, the RESTRAIL project

Incidents of suicide and trespassing result in the highest fatality rates on the European rail network (European Railway Agency, 2014) with negative impact on society as well as major disruptions for the rail operations. RESTRAIL (REduction of Suicides and Trespasses on RAILway property) was a three year EU FP7 collaborative research project aiming at reducing railway suicides and trespassing fatalities as well as the costly service disruptions caused by these incidents. The project provided a practical toolbox for decision-makers which is publicly available online.  This session presents an overview of RESTRAIL project and its toolbox as well as provides insights into the effectiveness of the available interventions and the best practices for implementing optimal measures to reduce the frequency and impact of suicide and trespassing incidents on the rail.

Nr. 3: God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring
Oplægsholder: Banedanmark og Ulf Pålsson fra SJ

Formålet med sessionen er at skabe en aktørdebat om god sikkerhedskommunikation ved at rejse og søge svar på disse spørgsmål: Hvordan påvirkes sikkerheden, og hvordan sikrer man god sikkerhedskommunikation som henholdsvis jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter? Hvorfor er god sikkerhedskommunikation vigtig? Herunder betydningen af klar sikkerhedskommunikation, når udenlandske lokomotivførere arbejder i Danmark.

Nr. 4: Sikkerhedshåndtering af systemer med Software - Tværfaglig session mellem Jernbane og Luftfart
Oplægsholdere: Lars Mortensen, Trafikstyrelsens Center for Jernbane, Torben Lundbeck, Center for Luftfart
Lars Mortensen, Trafikstyrelsens Center for Jernbane, fortæller om arbejdet med at udarbejde en vejledning om håndtering af systemer med software. Torben Lundbeck, Center for Luftfart, fortæller om principperne på luftfartsområdet.

Nr. 5: Banedanmarks samarbejde med assessorer - Oplæg om Banedanmarks samarbejde med assessorerne, prioriteter, udfordringer, konfliktløsning og planlægning i arbejdet
Oplægsholder: Claus Rene Pedersson, Banedanmark, samt assessorer.

I forbindelse med Banedanmarks gennemførelse af et øget antal ændringer i Jernbaneinfrastrukturen, følger der et stort pres på projekternes gennemførelse og derved også samarbejdet med de aktører, der er tilknyttet en ændring, herunder CSM assessorer. Ved denne session vil Banedanmark og to CSM assessorer debattere og dele ud af deres erfaringer omkring deres samarbejde samt ønsker til, hvordan arbejdet skal foregå fremadrettet.

Eftermiddag kl. 13.45-15.00


Nr. 6: CSM risikoledelse - Giver CSM værdi?

Oplægsholdere: Claus Rene Pedersson, Banedanmark og Lars Brockhoff, TÜV SÜD.

Session med Banedanmark om hvordan de arbejder med risikoledelse samt den udvikling, der foregår på området. Derudover vil der være et oplæg, om hvordan Lars Brockhoff ser værdien af CSM for sektoren.

Nr. 7: Indgåelse af aftaler med sikkerhedsmæssigt indhold - Differentiering af krav i henhold til type
Oplægsholdere: Tilsynsteamet, Trafik- og Byggestyrelsen

Trafikstyrelsen har i 2014 haft fokus på virksomhedernes indgåelse af aftaler med sikkerhedsmæssigt indhold og har konstateret, at mange virksomheder ikke formår at løfte ansvaret i forbindelse med indgåelse af kontrakter. På denne session vil Trafik- og Byggestyrelsen holde et oplæg om, hvordan der kan differentieres mellem indhold i forskellige kontrakter, samt hvilke krav sikkerhedsledelsessystemet skal stille til de enkelte typer af kontrakter. Sessionen fokuserer på at afklare kravene til kontrakter i henhold til CSM for monitorring samt bekendtgørelserne vedrørende sikkerhedsledelsessystemer.  

Nr. 8: Letbanen i lovgivningen - Formål, indhold og anvendelse af anbefalinger og retningslinjer
Oplægsholdere: Mogens Møller, Trafik Rådgivning A/S, Niels Buch, Trafik- og Byggestyrelsen, Per Antvorskov, Vejdirektoratet, Morten Nørgaard Olesen, Metroselskabet 

Denne session omhandler, hvordan Letbaner – som et nyt transportsystem – i disse år introduceres i Danmark. Arbejdet med letbaneprojekter er gået forud for et sammenhængende dansk regelgrundlag, hvorfor projekterne hovedsageligt har anvendt internationale ”de facto” standarder og udenlandske erfaringer som grundlag for planlægning og projektering. Vejdirektoratet har derfor taget initiativ til at udarbejde fælles retningslinjer og anbefalinger i vejregelregi i form af foreløbigt 3 håndbøger.

Nr. 9: Håndtering af Human Factors i Signalprogrammet - Det seneste års udvikling i arbejdet med Human Components Mapping
Oplægsholder: Amanda Jane Elliot, Signalprogrammet (sessionen afholdes på engelsk)

Session om Signalprogrammets arbejde med Human Factors, særligt i forhold til den udvikling, der er sket i arbejdet med Human Components Mapping det seneste år.

Nr. 10: TSI for begyndere - Konkret eksempel på overvejelse om brug af TSI på København-Ringsted projektet

Oplægsholder: Mari Ruuhi, Trafik- og Byggestyrelsen, og Jan Tilli, Banedanmark

Sessionen starter med en mini TSI-skole, hvor de grundlæggende principper for TSI’er gennemgås sammen med Trafik- og Byggestyrelsens forventninger til virksomhedernes arbejde med TSI’er. Afslutningsvis inddrages erfaringer med TSI’er fra den virkelige verden, hvor Banedanmark fortæller om håndtering af og overvejelser omkring TSI’er i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”.
Sidst opdateret: 14.01.2019