Luftfartssessioner

Formiddag kl. 11.30-12.45


Nr. 1: Indrapportering i luftfarten - Orientering om implementering af ny forordning på området

Oplægsholder: Patrick Alexander Liebgott, Trafik- og Byggestyrelsen

EU har udgivet nye regler for hændelsesrapportering og de danske regler – ”BL 8-10” – bliver ændret. I denne session orienterer Trafik- og Byggestyrelsen om de nye regler: Hvad går de ud på? Hvordan skal de implementeres? Og hvilke konsekvenser har de for luftfartsindustrien og private piloter?

Nr. 2: Aircraft Continuing Airworthines Monitoring (ACAM) - Baggrund, regelværk, formål
Oplægsholder: Juan Anton, Maintenance Regulations Section Manager, EASA

Juan Anton belyser baggrunden for og formålet med indførelsen af kravet om at udføre ACAM inspektioner. Derudover beskrives inspektionernes indhold, både i relation til ”deep cut” og ”Ramp” inspektioner. Præsentationen følges op af en oversigt fra Trafik- og Byggestyrelsen vedrørende resultaterne af de foretagne inspektioner samt årsagerne hertil.

Nr. 3: Droner og luftfart I - En branche i rivende udvikling
Oplægsholder: Brad Beach, Centerleder SDU

Branchen er i rivende udvikling og der skabes mange nye jobs i Danmark. Der er behov for nye og mere målrettede regler på området, som tilgodeser at konkurrence og sikkerhed går ”hånd i hånd” set i et europæisk og globalt perspektiv.

Nr. 4: Helikopteroperationer - Konkurrence og sikkerhed
Oplægsholdere: Per Schmock, Trafik- og Byggestyrelsen, Ann Bateman og Graham Robb Bel, Air Aviation A/S samt Morten K. B. Sjørslev, Dancopter

Tidligere tilsyn og hændelsesrapportering viser, at der er udfordringer indenfor alle typer helikopterflyvning dog særligt i forbindelse med operationer i Nordsøen. Denne session vil tage udgangspunkt i, hvordan det sikres, at konkurrence og sikkerhed går ”hånd i hånd” på dette område.

Eftermiddag kl. 13.45-15.00


Nr. 5: Nye regler for godkendelse af flyvepladser og lufthavne: Orientering om implementering af ny forordning på området

Oplægsholder: Sadia Akbar Manan, Trafik- og Byggestyrelsen

Med denne session vil Trafik- og Byggestyrelsen informere om de nye EU-regler på flyvepladsområdet samt de underliggende processer hertil. Reglerne retter sig mod flyvepladsens design, drift, organisation, personale og operationer.

Nr. 6: Droner og luftfart II: ”En ny dreng i klassen” – EASA’s og danske initiativer til droneregulering og samspil med den øvrige luftfart
Oplægsholdere: Klavs Andersen og Anders Madsen, Trafik- og Byggestyrelsen

Denne session vil orientere om EASA’s og Danmarks initiativer til droneregulering herunder samspillet med den øvrige luftfart.

Nr. 7: New business models: Udfordringer for arbejdsmarkedsforhold og flyvesikkerhed

Oplægsholdere: Mads Eklund og Alex Klug, Trafik- og Byggestyrelsen

Denne session vil orientere om arbejdet i EASA’s arbejdsgruppe om New Business Models i forhold til, hvor langt man er nået med både den flyvesikkerhedsmæssige og den politiske del på området.
Sidst opdateret: 14.01.2019