Sikkerhedskonference 2016 Tilmeldingen er nu slut.

Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference vil igen i år byde på en række sessioner om aktuelle emner relateret til sikkerhed for jernbane og luftfart. På baggrund af begivenheder i omverdenen, vil der i år blive sat særlig fokus på security: Hvordan håndteres security på jernbanen og i luftfarten? Og hvordan spiller dette arbejde sammen med det øvrige sikkerhedsarbejde?

Igen i år byder konferencen på en række sessioner om aktuelle emner relateret til sikkerhed inden for jernbane og luftfart. På baggrund af begivenheder i omverdenen, vil der i år i plenum blive sat særligt fokus på security – beskyttelse mod overlagte angreb: Hvordan håndteres security på jernbanen og i luftfarten? Og hvordan spiller dette arbejde sammen med det øvrige sikkerhedsarbejde?

På den første plenum-session vil en repræsentant for Politiets efterretningstjeneste (PET) fortælle om de konkrete anslag og trusler, som er rettet mod luftfarten og jernbanen. Herefter vil vicedirektør, Jesper Rasmussen, sætte security ind i Trafik- og Byggestyrelsens samlede arbejde med sikkerhed – bredt forstået. Hvordan arbejder vi med security? Hvor er grænsefladerne mellem security og safety/sikkerhed, og hvordan skal grænsen håndteres set fra myndighedens synspunkt?

I den afsluttende fællessession vil DSB og DTU i fællesskab holde oplæg om passageradfærd og tryghed på jernbanen.

De mellemliggende sessioner vil være opdelte for henholdsvis luftfart og jernbanen.

For luftfarten kan man som noget nyt vælge at tilmelde sig specialiserede formiddags- og/eller eftermiddagssessioner. I år er disse sessioner mere målrettede mod forskellige dele af luftfartssektoren med den hensigt at samle specialister inden for de givne felter. Der vil være sessioner, der henvender sig til flyvelæger, flyvechefer/quality-managers, security-ansvarlige samt alle der arbejder med eller har interesse for risikovurdering.

Jernbanesessionerne vil foregå som tidligere år og breder sig over mange forskellige emner; fra eksempelvis EU’s 4. jernbanepakke, til Havarikommissionens arbejde, den kommende danske letbane til både teoretisk og praktisk anvendelse af risikoevalueringsforordningen.

Konferencen afholdes på Scandic Hotel, Vester Søgade 6, 1601 København.

Vel mødt!

Jesper Rasmussen
Vicedirektør

Kontakt
Lene Frohn Petersen, Sekretær
konference@tbst.dk
Direkte: + 45  41 78 01 95
Konference info

Tidspunkt:
3. november 2016 - kl. 9 – 17.30

Sted:
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Sidst opdateret: 15.07.2019