Jernbanesessioner

Formiddag kl. 11.15-12.30


Nr. 1: TSI undtagelser
Oplægsholder: Mari Ruuhi, Specialkonsulent, Trafik- og Byggestyrelsen

På denne session gennemgås de undtagelsesmuligheder der er for TSI anvendelse. Vi kigger bl.a. på undtagelser i selve TSI’er, delvis TSI anvendelse, undtagelser efter Interoperabilitetsdirektivet, håndtering af fejl i TSI’er mv. Fokus er på TSI Infrastruktur og TSI PRM om bevægelseshæmmede


Nr 2: CSM-RA in a mega-project – perspectives from the Danish Signalling Programme
Speakers: Fredrik Schumann, EMO Safety Manager, Signalling Programme, Banedanmark (Rail Net Denmark)

When applying for an approval for placing into service (APIS) in Denmark, the common safety method for risk assessment (CSM-RA) plays an important role. For a project as large as the Signalling Programme the use of CSM becomes paramount. During this session, Jan Tilli and Fredrik Schumann will be giving an overview of how Rail Net Denmark uses CSM-RA on the implementation on the Signalling Programme, as well as an in-depth look at how CSM-RA influences the work in specific parts of the programme with an eye on both the issues and benefits of the process.


Nr. 3: Godkendelse af den danske letbane – Et internationalt perspektiv
Oplægsholder: Antine Egebjerg, Safety director, Odense letbane

Ifølge dansk lovgivning skal letbaner godkendes efter en proces, der svarer til CSM-processen på de ”tunge” baner. Brugen af CSM-processen på letbaner har dog givet visse udfordringer for de letbaneprojekter, der er under udførelse. Antine Egebjerg fra Odense Letbane vil i denne session komme ind på de udfordringer, som Odense Letbane har haft med brugen af CSM-processen, og de løsninger der er blevet fundet bl.a. sammen med Trafik- og Byggestyrelsen.

Nr. 4: Human Component Mapping and Hazard Management – from Identification to Practical Testing of ERTMS
Speaker: Amanda C. Elliott, Danish Signaling Programme

This session will present the practical evidence of how the Fjernbane Railway Signaling Programme has mapped the “Human Components” of hazards through to Safety Requirements and measurable statements used for Operational Testing. The original aim of the activity was to find a way for the “human” in the system to be clearly identified and “measured” with respect to hazards. The method described is now being used as the cornerstone of Operational Testing providing the evidence towards a safe system for these human components.

The work is being carried out by a mix of disciplines and is meeting the needs of a wide range of stakeholders, not just within Safety and Human Factors. This presentation provides an overview of what has happened over the past year in the use of “Human Component Mapping”.

Nr. 5: Beredskab på jernbanen – Hvordan håndteres ekstraordinære situationer?
Oplægsholder: Henrik Sommer, Beredskabschef, DSB
Jan Esmit Madsen, Beredskabs- og Securityansvarlig, Banedanmark
Karsten Juhl, Operations Instructor, Metroen

Repræsentanter fra henholdsvis DSB, Banedanmark og Metroen vil på denne session berette om, hvordan ekstraordinære situationer håndteres samt give eksempler på, hvad disse ekstraordinære situationer kan være. Der vil både blive fortalt om de virksomhedernes respektive områder men også om samarbejdet på kryds og tværs bl.a. ved arbejdet i den nationale operative stab (NOST) og i de lokale beredskabsstabe (LBS).

Nr. 6: Havarikommissionens arbejde og ansvar
Oplægsholder: Bo Haaning, Souschef, Havarikommissionen og Leif Funch, Kontorchef, Trafik- og Byggestyrelsen

Havarikommissionen er en uafhængig sikkerhedsundersøgelsesmyndighed, som undersøger havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane. Formålet er at forebygge havarier og ulykker ved indsamling og analyse af oplysninger, udarbejdelse af konklusioner herunder fastlæggelse af årsag(er) og / eller medvirkende faktorer, samt udarbejdelse af sikkerhedsanbefalinger til forbedring af sikkerheden.

På denne session vil Bo Haaning fortælle om Havarikommissionens arbejde, ansvar og samarbejde med andre parter inden for jernbaneområdet. Herefter vil Leif Funch følge op på, hvordan Trafik- og Byggestyrelsen arbejder med anbefalingerne fra Havarikommissionen.

 

Eftermiddag kl. 13.45-15.00


Nr. 7: Lav din egen TSI vurdering
Oplægsholder: Peter Gundelach, Stabschef, Anlæg, Sikkerhed, Tilsyn og Myndighed, Banedanmark og Mari Ruuhi, Specialkonsulent, Trafik- og Byggestyrelsen

Sessionen indledes med en kort gennemgang af Banedanmarks håndtering af TSI’er i anlægs- og fornyelsesprojekter. Resten af sessionen holdes som en interaktiv workshop, hvor deltagerne præsenteres for en række konkrete eksempler og skal selv vurdere om TSI’er skal anvendes.

Skal etablering af en ny bro som erstatning for nedlæggelse af en overkørsel opfylde TSI’er? Hvad med opsætning af en midlertidig serviceperron, udskiftning af et krydsningssporskifte eller etablering af ledelinjer på en perron? Er udskiftning af 10 km skinner og sveller pga. sporets dårlige tilstand vedligehold eller fornyelse?

Vi vil også tage et kort kig på roller og dokumentationskrav når TSI’er skal opfyldes. Fokus er på infrastruktur TSI’er.


Nr. 8: Bedre brug af CSM-RA og assessors scope of work
Oplægsholdere: Marianne Clod Zauner, kontorchef, Trafik- og Byggestyrelsen
Martin Harrow, områdechef, Kvalitet og Sikkerhed, Banedanmark
Claus René Pedersson, sektionschef, Kvalitet og Sikkerhed, Banedanmark
Torben Ulrik Jaller, Projektleder, Banedanmark
Aksel Frederiksen, Myndighedskoordinator, Banedanmark

I 2016 har Banedanmark og Trafik- og Byggestyrelsen arbejdet med et fælles mål om at styrke brugen af den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og – vurdering (CSM-RA). På denne session vil Trafik- og Byggestyrelsen og Banedanmark give en status på resultaterne af arbejdet, mens Banedanmarks afdelinger for Kvalitet og Sikkerhed og Anlæg vil fortælle om Banedanmarks syn på assessors scope of work. Banedanmark vil på sessionen komme ind på konkrete planer og ønsker til udviklingen på området.


Nr. 9: Fjerde jernbanepakke – udvikling og næste skridt
Oplægsholdere: Teddy Henrik Becher, Transport Attaché ved Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union og Helle Viltoft, Specialkonsulent, Center for jernbane, Trafik- og Byggestyrelsen

EU’s 4. jernbanepakke har bl.a. til formål at fjerne de tekniske barrierer for at skabe et fælleseuropæisk jernbaneområde med et højere niveau af sikkerhed, interoperabilitet og sikkerhed på jernbanenettet i Europa. På denne session vil både forhandlingsprocessen, indholdet og implementeringen af den tekniske del af 4. jernbanepakke blive forklaret og diskutere.


Nr. 10:
Ny bekendtgørelse om krav til Sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse
Oplægsholder: Lone Rasmussen, Ledende auditor, Trafik- og Byggestyrelsen

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer. Bekendtgørelsen skal erstatte bekendtgørelse 13 og 14 af 4. januar 2007 (og øvrige bekendtgørelser om sikkerhedscertificering). Trafik- og Byggestyrelsen vil ved denne session præsentere baggrunden for revisionen samt de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse. Herunder vil vi forklare de overordnede hensigter med kravelementerne.

Nr. 11: Håndtering af Software ændringer
Oplægsholdere: Lars Mortensen, Civilingeniør, Trafik- og Byggestyrelsen og Teis Kristian Dyekjær-Hansen, Safety Specialist, DSB

Med udgangspunkt i Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om godkendelse af systemer med software på jernbanen, og en konkret software ændring, vil Lars Mortensen og Teis Kristian Dyekjær-Hansen fortælle om hhv. procesmodellen for håndtering af Software ændringer og systemdefinitionens indhold, når der ændres i en togcomputers Software. Desuden vil sessionen indeholde en praktisk gennemgang af en signifikansvurdering, hvor deltagerne har mulighed for at drøfte risikoevalueringsforordningens 6 kriterier for signifikansvurdering i forbindelse med softwareændringer.

 

Sidst opdateret: 14.01.2019