Luftfartssessioner

Formiddag kl. 11.15-12.30


Krav til postholder (Part-M, Part-145 & Quality Managers)
Oplægsholder: Sabine Koch, Jurist, Trafik- og Byggestyrelsen, Center for Luftfart

Flere virksomheder oplever fra tid til anden at skulle skifte nominerede personer i organisationen. Dette skifte er ofte forbundet med en længere udvælgelsesproces, hvor virksomheden tager hensyn til egne behov og de myndighedskrav der stilles til nominerede personer. På dette års sikkerhedskonference vil Trafik- og Byggestyrelsen gennemgå de overordnede myndighedskrav, og reflektere over hvordan disse, ofte mange komplicerede krav og regler, kan håndteres i dagligdagen.

Trafik- og Byggestyrelsens security-strategi: tilpasning af myndighedsrollen til en branche i forandring
Oplægsholder: Lise Aaen Kobberholm, kontorchef, Trafik- og Byggestyrelsen

Luftfartsbranchen er under forandring: Nye forretningsmodeller kommer til og mange af de opgaver, som lufthavne og luftfartsselskaber tidligere selv håndterede, outsources til underleverandører. Herunder security-opgaver. Samtidig er det generelle trusselsniveau højt, og nye trusler ændrer løbende den måde, hvorpå virksomhederne skal håndtere Security. Udviklingen stiller nye krav til både virksomheder og myndigheder. På denne session vil Trafik- og Byggestyrelsen præsentere styrelsens strategi for den fremtidige håndtering af myndighedsrollen på security-området. Strategien udgives i 2017.

Lægekrav i lyset af German Wings ulykken
Oplægsholder: Susanne Josephsen, medical assessor, Trafik- og Byggestyrelsen

I 2015 forulykkede et fly fra German Wings med 144 passagerers og 6 besætningsmedlemmers død til følge. I lyset af denne tragiske hændelse vil vi belyse de danske tiltag og procedureændringer, der er blevet indført for bedre at kunne lokalisere psykiske sygdomme hos besætningsmedlemmer, samt de europæiske tiltag på området.

 

Eftermiddag kl. 13.45-15.00


SMS-modenhedsvurdering
Oplægsholder: Jesper Longsholm Skov, luftfartsinspektør, Trafik- og Byggestyrelsen

Trafik- og Byggestyrelsen arbejder for en mere performance-baseret tilgang til tilsynet med virksomhederne, for at sikre den højst mulige luftfartssikkerhed samtidig med en intelligent anvendelse af vores og industriens ressourcer. Et af de væsentlige elementer i dette, omfatter blandt andet en evaluering af virksomhedernes SMS. Trafik- og Byggestyrelsen vil fortælle om, hvordan vi indtil videre har arbejdet med evalueringen af virksomheders SMS, og de planer vi har, i forhold til også at kigge på andre væsentlige parametre for modenhed. Vi vil også komme ind på, hvordan den performance-baserede tilgang passer ind i lovgivningsgrundlaget. Sammen med deltagerne vil vi diskutere, om vi er på rette vej.

Risikovurdering af alt for alle?
Oplægsholder: Lise Aaen Kobberholm, kontorchef og Toke Lassen, fuldmægtig, Trafik- og Byggestyrelsen

Standardløsninger og standardregler kan ikke bruges til alle ændringer og nyskabelser. Det gælder både på banen og i luften. Derfor bruger stadig flere virksomheder risikovurdering til at sandsynliggøre, at ændringer og nye tiltag er sikre. Men hvad skal der til for at en risikovurdering er ”god nok”? Og er der flere veje at gå? Trafik- og Byggestyrelsen har vovet pelsen og udarbejdet en vejledning, som både retter sig mod virksomhederne på jernbanen og i luftfarten. Vejledningen skal gøre det lettere at komme igennem risikovurderingsprocessen og skabe et fælles billede mellem virksomhed og styrelse af, hvad en risikovurdering typisk skal indeholde, for at være gangbar sikkerhedsdokumentation. På denne workshop bliver vejledningen præsenteret og vi drøfter dens muligheder og begrænsninger.

Sidst opdateret: 14.01.2019