Plenum

Morgen plenumoplæg: 9.30-11.00


Nr. 1. Velkomst
v. Carsten Falk Hansen, direktør, Trafik- og Byggestyrelsen

Nr. 2. Trusler mod transportsektoren
Oplægsholder: Repræsentant for Politiets Efterretningstjeneste

Gennem længere tid er forskellige dele af transportsektoren blevet ramt af en række terroranslag. Hvorfor er netop transport og infrastruktur yndede mål for angreb mod moderne samfund? Kan vi forvente mere terror, og hvad er de aktuelle og fremtidige trusler mod transportsektoren? PET vil i dette oplæg komme med nogle tankevækkende bud på disse spørgsmål.

Nr. 3. Security og sikkerhed – Trafik- og Byggestyrelsens ansvar og håndtering
Oplægsholder: Vicedirektør, Jesper Rasmussen, vicedirektør, Trafik- og Byggestyrelsen

Vicedirektør, Jesper Rasmussen, vil sætte security ind i Trafik- og Byggestyrelsens samlede arbejde med sikkerhed i en bredere forstået kontekst. Oplægget vil diskutere spørgsmålene såsom, hvordan styrelsen arbejder med security? Hvor grænsefladerne mellem security og safety/sikkerhed går, og hvordan skal grænsen håndteres set fra myndighedens synspunkt? Herudover vil det også blive taget op, om security prioriteres nok og på en fornuftig måde, når vi tænker på passagerernes samlede sikkerhed.

 

Eftermiddags plenumoplæg: 15.30-16.00

Nr. 4. Passageradfærd og tryghed på jernbanen
Oplægsholdere: Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, Senior Vice President Group Safety, DSB og Mette Møller, Senior Researcher, Transport DTU

Uhensigtsmæssig passageradfærd er en udfordring for sikker og effektiv afvikling af persontransport indenfor jernbaneområdet. Passagerers forsøg på af- og påstigning efter afgangssignal kan føre til farlige situationer med risiko for alvorlig personskade. DTU og DSB vil her fortælle om faktorer der henholdsvis fremmer og modvirker den risikoadfærd, der eksisterer blandt jernbanepassagererne, dels ud fra et mere overordnet perspektiv og dels i forhold til den praktiske hverdag.

Sidst opdateret: 14.01.2019