Plenum oplæggene

Morgen plenumoplæg: 9.30-10.45

Velkomst, Carsten Falk Hansen, direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


Vision for security og sikkerhed på jernbanen

Oplægsholder: Kåre Clemmesen, vicedirektør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Kåre Clemmesen vil kort præsentere sine visioner for styrelsens arbejde med security og safety/sikkerhed på jernbanen bredt set og i forhold til de nyeste udfordringer på området.


H
vornår er en risiko acceptabel? Risikovurdering fra en filosofisk vinkel

Oplægsholder: Rasmus Dahlberg

Risiko og risikovurdering fylder meget i jernbanebranchen i disse år, ikke mindst i forbindelse med brugen af CSM-RA. Risiko er derfor en integreret del og et uundværligt koncept i sikkerhedsarbejdet på jernbanen.

Et af de helt store spørgsmål er, hvornår en given risiko rent faktisk er acceptabel. Hvad vil det sige at risikoen er acceptabel, og for hvem er den acceptabel?

Rasmus Dahlberg har skrevet ph.d. om beredskab, risiko og uforudselighed ved Copenhagen Center for Disaster Reseach (COPE) sammen med Beredskabsstyrelsen. Han vil i denne plenumsession se nærmere på risikovurdering og de ovenstående spørgsmål. Det bliver med et bredt perspektiv, hvor risiko og risikovurdering vil blive anskuet fra en filosofisk vinkel. Forhåbentlig gør det os alle lidt klogere på, hvad de to ting egentlig betyder.

Rasmus Dahlbergs oplæg vil derfor klæde tilhørerne på til de efterfølgende oplæg på dette års Sikkerhedskonference!

Eftermiddag plenumoplæg 14.45-16.15

Human Factors og letbaner

Oplægsholdere: Psykolog Thomas Koester og psykolog Jesper Ejdorf Brøsted, Human Factors specialister fra Afdelingen for Anvendt Psykologi hos FORCE Technology

Denne session tager udgangspunkt i arbejdet med Aarhus Letbane og vil illustrere, hvorledes man med fordel kan inddrage viden om psykologi, herunder perception og adfærd, i etableringen af letbaner eller andre trafikale miljøer.

Sessionsdeltagerne vil blive præsenteret for gennemgående principper i arbejdet med Human Factors. Der vil også blive rig mulighed for at stifte bekendtskab med konkrete eksempler på, hvorledes den ønskede adfærd og den gode brugeroplevelse hos trafikanterne kan hjælpes på vej.


DSB’s erfaringer med at adressere uhensigtsmæssig passageradfærd

Oplægsholder: Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, Senior Vice President Group Safety, DSB

Uhensigtsmæssig passageradfærd er en sikkerhedsmæssigudfordring. Oplægget vil give bud på ’best practice’ til at modvirke den risikoadfærd, der eksisterer blandt jernbanepassagererne.

I dette oplæg vil Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen præsentere DSB’s erfaringer med at adressere uhensigtsmæssig passageradfærd, herunder hvordan det er gået med DSB’s indsats på området, som blev præsenteret på sikkerhedskonferencen i 2016.


Best practice at addressing inappropriate passenger behaviors

Oplægsholder: Katharine M. Hunter-Zaworski, Ph.D., P.E.(OR), Associate Professor at School of Civil and Construction Engineering, Oregon State University

Dr. Katherine M. Hunter-Zaworski is an international recognized expert in the area of accessible public transportation. In her work, she combines academic, clinical, and industrial experience.

Dr. Hunter-Zaworski will present her findings on best practice at addressing inappropriate passenger behavior. In her presentation, some of the issues that she will touch on are:

  • Crowd management at the platform level
  • Public outreach programs
  • Passenger distractions, such as cell phones, luggage and small children
  • Safety culture at the agency
  • Intrusion detection technology and intrusion prevention technology at the platform-guideway interface

Bemærk, dette oplæg bliver holdt på engelsk.

Sidst opdateret: 14.01.2019