Program

Tilmeldingsfristen er d. 18. okt. 2017

Du kan læse en uddybelse af plenum oplæggene og hver session inden du tilmelder dig.

Program for sikkerhedskonferencen 2017

09:00-09:30: Morgenmad og registrering


09:30-10.45: Plenum

 • Velkomst, Carsten Falk Hansen, direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Vision for security og sikkerhed på jernbanen, Kåre Clemmesen, vicedirektør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Hvornår er en risiko acceptabel? Risikovurdering fra en filosofisk vinkel, Rasmus Dahlberg

10.45-11.15: Pause

11.15-12.15: Formiddagssessioner

 • Nr. 1. Er vi i Danmark og i jernbanesektoren rustet imod cybertruslen?
 • Nr. 2. Hvordan arbejder Det Europæiske Jernbaneagentur med sikkerhedskultur?
 • Nr. 3. Test af ERTMS: Hvad skal testes og hvordan håndteres processen?
 • Nr. 4. CSM-RA og risikovurdering: Erfaringer & tips

12.15-13.30: Frokost

13.30-14.30: Eftermiddagssessioner

 • Nr. 6. Hvordan er samspillet mellem EN 50126, EN 50129 og CSM-RA?
 • Nr. 7. Fjerde jernbanepakke og godkendelse af jernbanekøretøjer
 • Nr. 8. Beredskab - Hvordan planlægger vi for det uventede?
 • Nr. 9. Nye regler på jernbanen – ORS og ORF i et sikkerhedsmæssigt perspektiv
 • Nr. 10. Authorization of infrastructure in Denmark and Norway -  similarities and differences

14:30-14:45: Pause

14.45-16.15: Plenum

 • Human factors og letbaner, Thomas Koester, psykolog og Jesper Ejdorf, Brøsted, psykolog, Human Factors specialister fra Afdelingen for Anvendt Psykologi hos FORCE Technology
 • DSB’s erfaringer med at adresser uhensigtsmæssig passageradfærd, Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, Senior Vice President Group Safety, DSB
 • Best practice at addressing inappropriate passenger behaviors, Katharine M. Hunter-Zaworski, Ph.D., P.E.(OR), Associate Professor, Oregon State University

16.15-17.30: Forfriskning og networking

Kontakt
Lene Frohn Petersen, Chefsekretær
konference@tbst.dk

Direkte: + 45  41 78 01 95
Konference info
Tidspunkt:
2. november 2017
kl. 9 – 17.30

Sted:
DGI-byen
Tietgensgade 65
1704 København V

Pris:
1.075 kr. for hele dagen (inkl. frokost)


Sidst opdateret: 14.01.2019