EUAR

Det Europæiske Jernbaneagentur (EUAR) er et EU-agentur med bemyndigelser til at udvikle et integreret jernbaneområde i EU ved at styrke sikkerhed, interoperabilitet og beredskab.

Jernbaneagenturet fungerer også som myndighed for European Rail Traffic Management System (ERTMS) projektet, som er blevet oprettet for at skabe unikke signalsystemer standarder i hele Europa.

Udviklingen af et sikkert, moderne, integreret jernbanenet er en af EU 's vigtigste prioriteter. Jernbanerne skal blive mere konkurrencedygtige og tilbyde høj kvalitet samt end-to-end-tjenester - uden at være begrænset af nationale grænser.

I agenturet udarbejdes beslutningsforslag inden for især sikkerhed og interoperabilitet i en række teknisk-faglige arbejdsgrupper. For at skabe sammenhæng mellem den hjemlige teknisk-faglige virkelighed og udvikling af EU-regler deltager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen aktivt i alle relevante arbejdsgrupper.

På sikkerhedsområdet arbejder EUAR bl.a. med udvikling af Fælles Sikkerhedsindikatorer, Fælles Sikkerhedsmetoder og Fælles Sikkerhedsmål. Dermed udvikles en Fælles Sikkerhedsmetode for kravene til jernbanevirksomhedernes sikkerhedsledelsessystemer samt første sæt af Fælles Sikkerhedsmål for medlemsstaterne.

Fjerde jernbanepakke lægger grunden til at EUAR skal udstede godkendelser, certifikater med videre for al grænseoverskridende jernbanetrafik i EU.

Kontakt
Chefkonsulent
Mari Ruuhi

Send en mail
Sidst opdateret: 24.04.2018