Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne i Jernbaneagenturet er rene ekspertarbejdsgrupper og formelt nedsat i medfør af direktiver, agenturforordningen eller mandater fra RISC komitéen.

Medlemmerne udpeges på grundlag af en faglig kompetence. De er som sådan ikke nationale repræsentanter.

Arbejdsgruppernes opgaver er primært at udvikle Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI’er) og fælles sikkerhedsdokumenter, samt medvirke til at udvikle forskellige støttefunktioner (registre, uddannelser mv.).

I arbejdsgrupperne gennemføres der ikke afstemninger, og det er agenturet, der har opgaven med at udfærdige forslag til TSI’erne. Danske nationale interesser i forhold til TSI’erne varetages principielt udelukkende i RISC komitéen, der giver mandater til agenturet og beslutter retsforskrifter.

I tilfælde af, at arbejdsgruppemedlemmet stilles over for et fagligt dilemma eller en konflikt, forventes det, at eksperten orienterer de danske repræsentanter i RISC-komitéen.
Kontakt
Chefkonsulent
Mari Ruuhi

Send en mail
Sidst opdateret: 24.04.2018