NSA

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den danske repræsentant i netværket for nationale sikkerhedsmyndigheder (NSA), der ligger under Jernbaneagenturet.

NSA-n er agenturets forbindelses- og koordineringsled til de nationale sikkerhedsmyndigheder. Sigtet er at samordne og koordinere EU’s nationale sikkerhedsmyndigheder og at foretage en afstemning af de operative opgaver i agenturets arbejdsgrupper. Opgaven for Danmark er at bidrage til at sikre, at danske transportpolitiske mål og vedtagne målsætninger fremmes mest muligt i drøftelserne og kommer til at afspejle sig i agenturets arbejde.

Netværket for de nationale sikkerhedsmyndigheder er et diskussionsforum, hvor møderne, som leverer betydningsfuld information til medlemsstaterne, danner grundlag for drøftelser og fungerer som forberedelse til møderne i RISC, hvori der træffes beslutninger.
Kontakt
Chefkonsulent
Mari Ruuhi

Send en mail
Sidst opdateret: 24.04.2018