RISC

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er dansk repræsentant i RISC, der er et beslutningsorgan (komité) nedsat i medfør af direktiverne 96/48, 2001/14, 2001/16, 2004/49, 2007/59, 2008/57. Møderne her udgør det sidste og besluttende led i en proces, der starter med flerårige indsatser i Jernbaneagenturets arbejdsgrupper.

En arbejdsgruppe leverer typisk et resultat, som Jernbaneagenturet omsætter til en anbefaling til EU-Kommissionen. Når en sådan anbefaling fra agenturet først har været til behandling i RISC, og når EU-Kommissionen har anvendt den til udformning af beslutningsforslag, træffes der i komitéen beslutning om forslag til retsforskrift efter forskriftsprocedure med kontrol - f.eks. sikkerhedsdokumenter og TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet). Denne bliver typisk efterfølgende konfirmeret i Coreper (ambassadørerne) og gøres efter behandling i Råd og EU-Parlament til gældende ret, hvorefter den implementeres i dansk lovgivning. Komitéen beslutter desuden mandater for arbejdsopgaver til Jernbaneagenturet.

På denne vis søger Danmark indflydelse under hele processen – fra deltagelse i arbejdsgrupper til afsluttende udformning af forslag til retsforskrifter.

På sikkerhedsområdet arbejder RISC bl.a. med udvikling af Fælles Sikkerhedsindikatorer, Fælles Sikkerhedsmetoder og Fælles Sikkerhedsmål. Dermed udvikles en Fælles Sikkerhedsmetode for kravene til jernbanevirksomhedernes sikkerhedsledelsessystemer samt første sæt af Fælles Sikkerhedsmål for medlemsstaterne.

Frem til implementeringen af den 4. Jernbanepakkes tekniske del i juni 2020 arbejdes der med at udforme et nyt samarbejdsgrundlag mellem Jernbaneagenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder, således at jernbanesektorens arbejdsvilkår forbedres.
Kontakt
Chefkonsulent
Mari Ruuhi

Send en mail
Mere information
RumRISC
(Forum kræver log-in)
Sidst opdateret: 15.04.2019