SERAC

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen repræsenterer sammen med Transportministeriets departement Danmark i SERAC, der er et beslutningsorgan (komité) nedsat i medfør af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.

Direktivet fastlægger rammevilkår for et fælles europæisk jernbanemarked. Komiteen følger udviklingen på jernbanemarkedet og tager sammen med EU-Kommissionen beslutning om forslag til vedtagelse af en række gennemførelsesretsakter efter såvel rådgivnings- som undersøgelsesproceduren - og på en række områder (pt. 19), som er nævnt i direktivet.

SERAC har tillige opgaver i tilknytning til Godsforordningen 913/2010 bl.a. i forbindelse med beslutninger om ændringer af godskorridorerne.
Sidst opdateret: 14.01.2019