OTIF

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen repræsenterer sammen med Transportministeriets departement Danmark i de internationale fora, hvor der fokuseres på jernbanesikkerhed, interoperabilitet og transportlovgivning. OTIF er en vigtig del i dette arbejde.

Arbejdet i OTIF udføres under generalsekretærens daglige ledelse i en række organer (COTIF) (99 Art 13(1)), der dækker to grene:

  • dels en juridisk orienteret streng (Generalforsamling, Administrationskomite og Udvalget vedrørende lettelse af jernbanedrift).
  • dels en teknisk orienteret streng (Ekspertudvalget vedrørende befordring af farligt gods og det tekniske ekspertudvalg (interoperabilitet)).

Endelig eksisterer Revisionsudvalget - der forbereder konventionsændringer, som hensigtsmæssigt må bemandes ad hoc afhængig af, hvilke retsregler der i den aktuelle situation skal behandles.

Danmark har ligesom mere end 40 andre lande i Europa, Mellemøsten og de baltiske lande tiltrådt COTIF- konventionen om internationale jernbanebefordringer. RID (Reglement for international jernbanetransport af farligt gods) er et bilag til COTIF og er det overordnede regelsæt, der gælder for transport af farligt gods på jernbanen.

For komitéerne i OTIF er Danmarks opmærksomhed rettet mod konventionens jernbanebilag og arbejdet med at harmonisere disse. Som opfølgning på EU's tiltrædelse af konventionen COTIF 99 fastholder Danmark som medlem af OTIF sin interesse i, at de to regimer samordnes mest muligt. Danmark søger at medvirke til afklaring, hvor der er behov for at facilitere sammenhæng mellem EU medlemmer og de OTIF medlemmer, der ikke også er EU medlemsstater.


RID Committee of Experts
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager i RID Committee of Experts, som er det endelige besluttende organ for ændringer i RID reglementet.

I RID Committee of Experts har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ligesom på UNECE Joint Meeting møderne, bl.a. mulighed for at fremføre de forslag, som danske infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder har vedr. transport af farligt gods på jernbanen.

I RID Committee of Experts behandles kun spørgsmål, der vedrører jernbanen.

Sidst opdateret: 14.01.2019