UNECE Joint meeting

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) er en af de fem regionale kommissioner under FN. UNECEs primære mål er at forbedre det økonomiske samarbejde mellem de 56 medlemsstater.

De internationale regler for transport af farligt gods ADR/RID/ADN bliver vedtaget i FN-regi. I UNECE Joint Meeting, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er repræsenteret, er der en løbende proces i gang for at vedtage nye tiltag, forbedre og harmonisere reglerne for transport af farligt gods på vej, jernbane og indre vandveje. På jernbaneområdet får FN-arbejdet konsekvenser for bl.a. udformningen af og ændringer i RID. Der udkommer en ny ADR/RID/ADN hvert andet år.

På UNECE Joint Meeting har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bl.a. mulighed for at fremføre de forslag, som danske infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder har vedr. transport af farligt gods på jernbanen.
Mere information
Sidst opdateret: 14.01.2019