Godkendelse af assessor

Hvis assessor ikke er akkrediteret, skal assessor godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvor der ikke er krav om anvendelse af akkrediteret assessor godkender Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen assessor, hvis denne ikke er akkrediteret. Dette sker efter bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.

Der er to former for assessorgodkendelse; generisk godkendelse og godkendelse af assessor til en konkret ændring (sag-til-sag).

Sag-til-sag godkendelse af assessorer indebærer, at den pågældende assessorvirksomhed/assessor bliver godkendt til at assessere en konkret ændring i forbindelse med et specifikt projekt. Assessor skal derfor godkendes inden projektstart.

Generisk godkendelse indebærer, at den pågældende assessorvirksomhed/assessor bliver godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at forestå assessering inden for nærmere fastlagte områder. Der kan indgives ansøgning om generisk godkendelse på ethvert tidspunkt, da denne form for godkendelse ikke hænger sammen med et konkret projekt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet Vejledning om godkendelse af assessorer og sagkyndige, hvor der kan læses yderligere om godkendelse af assessor.

Ved ansøgning om generisk godkendelse skal ansøgningen indeholde følgende:

  1. Dokumentation for virksomheden opfylder kravene i §§ 2-8 i bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.
  2. Dokumentation for, at virksomheden råder over personale, som har kvalifikationer inden for de fagområder, som ansøges om.
  3. Dokumentation for at have udfærdiget samt vedligeholdelse af procedurer, jf. bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer:

- Styring af dokumenter og registreringer
- Styring af kompetencer og uafhængighed hos assessorpersonalet
- Krav til underleverandører
- Korrigerende handlinger

Ansøgningen sendes til tilsyn@tbst.dk.

Ved ansøgning om godkendelse af assessor til en konkret sag skal ansøgningen indeholde følgende:

  1. Udfyldt ansøgningsskema
  2. En foreløbig systemdefinition, som bør have et sådant indhold, at den muliggør en vurdering af assessor-teamets egnethed i forhold til ændringens indhold og karakter
  3. Dokumentation for, at assessor har kvalifikationer inden for det/de områder, der søges om godkendelse til.
  4. Erklæring fra assessor om, at assessor opfylder og overholder kravene i §§ 2-3 og §§ 6-8 i bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.
  5. Erklæring fra assessor, om at den foreløbige systemdefinition er tilstrækkelig til at påbegynde assessering.

 

Ansøgningen sendes til infra@tbst.dk i forbindelse med godkendelse af infrastruktur eller rul-mat@tbst.dk.

Sidst opdateret: 15.04.2019