Bemyndigede organer NoBo

For at sikre, at de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’er) overholdes i et jernbaneprojekt, skal der anvendes et såkaldt bemyndiget organ (Notified Body = NoBo) til at verificere, at et jernbaneprojekt overholder de relevante TSI krav.

TSI er bestemt af EU-lovgivningen, og skal overholdes ved alle jernbaneprojekter af en vis størrelse – både i forhold til infrastruktur og rullende materiel. Der skal derfor altid - inden igangsættelsen af et jernbaneprojekt - afklares med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om et jernbaneprojekt er omfattet af TSI’er og dermed skal anvende en NoBo.

NoBo skal ligesom assessor anvendes i hele projektets levetid, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler derfor, at en virksomhed, der skal gennemføre et jernbaneprojekt, tager kontakt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen så tidligt som muligt i processen.

NoBo skal dog modsat assessor ikke godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Kontakt
Fuldmægtig
Henriette Balslev

Send en mail
Sidst opdateret: 14.01.2019