Udpegede organer DeBo

I forbindelse med nyanlæg eller konstruktion af nye køretøjer eller ved ændringer til de eksisterende, kan projektet være omfattet af nationale tekniske regler, der er meddelt til EU Kommissionen.

Der kan være tale om regler, der f.eks. skal følges i tilfælde af en national særbestemmelse i en TSI. Opfyldelsen af disse regler kontrolleres af et udpeget organ (Designated Body = DeBo).

DeBo skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og styrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, hvoraf reglerne for at blive udpeget fremgår.
Sidst opdateret: 14.01.2019