DeBo for køretøjer

I forbindelse med konstruktion af nye køretøjer, eller ved fornyelse og opgradering, er køretøjet i nogle tilfælde omfattet af notificerede nationale regler, som skal kontrolleres af et udpeget organ.

Køretøjer der skal anvendes på den del af jernbanenettet der er omfattet af interoperabilitetsdirektivet kan være omfattet af notificerede nationale regler i følgende tilfælde:

  1. Udestående punkter i tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’erne)
  2. Net og køretøjer som endnu ikke er omfattet af TSI’er
  3. Systemer der ikke skal omfattes af TSI’er, f.eks. ATC (automatisk togkontrol)

Se nærmere liste over virksomheder, der er udpeget som DeBo-kontrol organer efter reglerne pr. 14.11.2016.

Reglerne for at blive udpeget fremgår af bekendtgørelsen om krav til udpegede organer. (Find bekendtgørelsen i boksen til højre)

For at blive udpeget skal virksomheden være registreret i Danmark. Udpegningen foretages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, på baggrund af ansøgning herom.

Sidst opdateret: 14.01.2019