Gebyrer og afgifter på Jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbaneområdet er finansieret via gebyrer og afgifter. For godkendelser og licenser mm betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.

Satserne gældende for 2019 er:

 Opgave
Sats 2019
 Grundbeløb, pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse  53.378 kr.
 Aktivitetsafgift, pr. kørt togkilometer  0,0467 kr.
 Jernbanenævnets afgift, pr. kørt togkilometer  0,0929 kr.
 Timesats efter regning, pr. time  800 kr.
 Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning  800 kr.
 Adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse  800 kr.
 Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. registreret køretøj pr. år  140 kr.
 Helbredsgodkendelse, pr. ansøgning  325 kr.
 Lokomotivførerlicens, pr. ansøgning  800 kr.
 Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens, pr. ansøgning
 260 kr.

Bekendtgørelse nr. 1258/2018 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på jernbaneområdet.
Mere information
Bekendtgørelse nr. 1258/2018 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på jernbaneområdet.
Sidst opdateret: 23.01.2019