Gebyrer og afgifter på Jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbaneområdet er finansieret via gebyrer og afgifter. For godkendelser og licenser mm betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.

Satserne gældende for 2018 er:

 Opgave
Sats 2018
 Grundbeløb, pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse  52.902 kr.
 Aktivitetsafgift, pr. kørt togkilometer  0,0463 kr.
 Jernbanenævnets afgift, pr. kørt togkilometer  0,0921 kr.
 Timesats efter regning, pr. time  800 kr.
 Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning  800 kr.
 Adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse  800 kr.
 Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR), pr registreret køretøj pr. år  30 kr.
 Helbredsgodkendelse, pr. ansøgning  500 kr.
 Lokomotivførerlicens, pr. ansøgning  800 kr.
 Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens  250 kr.

Bekendtgørelse nr. 1216/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på jernbaneområdet.
Mere information
Bekendtgørelse nr. 1216/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på jernbaneområdet.
Sidst opdateret: 25.09.2018