Store projekter

Folketinget har besluttet at der i de kommende år skal investeres betydelige beløb i infrastrukturen, bl.a. på jernbaneområdet.

Der er tale om anlægsinvesteringer på over 200 mia. kr. de næste 15 år, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil derfor fokusere meget på de store infrastrukturprojekter i de kommende år. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelsesproces i forhold til de store infrastrukturprojekter på jernbanen foregår som udgangspunkt ikke anderledes end ved mindre jernbaneprojekter, men da de ofte er mere teknisk komplicerede, varer længere og kræver flere ressourcer, så tilbyder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den ansvarlige projektejer en række serviceydelser igennem hele projektfasen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan på den måde hjælpe med at minimere de risici og udfordringer, der ofte er forbundet med gennemførelsen af disse komplekse projekter.

Der er i dag flere store infrastrukturprojekter igangsat, som du kan læse mere om på de efterfølgende sider.
Sidst opdateret: 20.04.2018