Femern Kyst-kyst

Tyskland og Danmark har d. 3 september 2008 underskrevet traktaten om etablering af en fast forbindelse over Femern bælt.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der skal godkende den del af forbindelsens jernbane, der ligger på dansk territorium, mens det er den tyske jernbanemyndighed, Eisenbahn-BundesAmt, der skal godkende den tyske del.

På nuværende tidspunkt forventes det at forbindelsen etableres som en sænketunnel, bestående af 2 ”rør” med 2 vejbaner og et nødspor i hver og 2 ”rør” med et jernbanespor i hver. I princippet er der tale om en forstørret udgave af Drogdentunnelen mellem Amager og Peberholm.

Forbindelsen skal for jernbanedelen anlægges efter europæiske normer (Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet, TSI’er), men indenfor de områder der ikke er omfattet af TSI’er, foreskriver traktaten om etableringen, at forbindelsen kan anlægges efter danske standarder og normer. Derfor samarbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med Eisenbahn-BundesAmt om godkendelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Eisenbahn-BundesAmt har i 2013 godkendt RINA/Sintef fra Italien og Norge som uafhængig assessor og Notified Body på projektet. De seneste tidsplaner angiver at forbindelsen skal ibrugtages i 2021.
Sidst opdateret: 14.01.2019