København-Ringsted

I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og bliver Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog.

Den nuværende jernbanestrækning fra København over Roskilde til Ringsted er en af de mest benyttede banestrækninger i Danmark. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. I dag er strækningen fuldt udnyttet og er dermed blevet en trafikal flaskehals.

Ved at bygge en ny bane mellem København over Køge og til Ringsted bliver det muligt at få en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser – til glæde for passagerne. Som Danmarks første højhastighedsbane skal den være med til at imødekomme fremtidens transportbehov.

Strækningen København-Ringsted er også af international betydning. Den indgår i det Trans Europæiske Netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Den er ligeledes en vigtig strækning i banekorridoren fra Helsinki til Valletta på Malta og i korridoren fra Stockholm til Palermo.


Første etape af Timemodellen
Den nye bane er samtidig en fremtidssikret løsning på jernbanens kapacitetsproblem mellem København og Ringsted. Den er første etape af den politisk vedtagne plan ”Timemodellen”, om at afkorte rejsetiderne mellem landets største byer, så passagererne kan køre med tog mellem hver af byerne København, Odense, Aarhus og Aalborg på en time.

Du kan læse mere om projektet under Togfonden.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jernbanemyndighed i Danmark og har som sådan ansvaret for at godkende og føre tilsyn med Banedanmarks anlægsprojekt vedr. København-Ringsted Banen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er derfor involveret fra start til slut. I starten deltager styrelsen bl.a. i en forhåndsdialog med projektet, om at sikre en smidig og effektiv myndighedsproces. Styrelsen har også godkendt assessorer til nogle af de første aktiviteter i projektet, herunder flere broanlæg mv.

Du kan læse mere om København-Ringsted-Banen på Banedanmarks hjemmeside.
Kontakt
Fuldmægtig
Mikkel Steenstrup Emborg

Send en mail
Sidst opdateret: 20.04.2018