Om skade på tredjemand

Ved skade på tredjemand er der forskellige muligheder for erstatning afhængigt af, hvordan og hvornår skaden er opstået.

Ansvar for skade på tredjemand under byggesagsbehandlingen
Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at skader påført tredjemand, hvilket både omfatter skader på personer og på bygninger, og de tab, tredjemand måtte lide som følge heraf, skal behandles som et civilretligt erstatningskrav, der kan rettes direkte mod bygherre eller entreprenøren.

Baggrunden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse er baseret på det forhold, at der ikke kan findes en klar lovhjemmel, der regulerer forholdet til skader påført tredjemand, og som samtidig entydigt peger på en af de involverede myndigheders ansvarsområder i projektet for opførelsen af Cityringen.

Denne praksis tilsvarer håndteringen af forholdet ved opførelsen af den eksisterede Metro.


Ansvar for skade på tredjemand under jernbanegodkendelsen
Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse, at styrelsen ikke har en myndighedsforpligtelse i forbindelse med jernbaneinfrastrukturforvalteres ansvarsforsikring i anlægsfasen ved opførelse af ny jernbaneinfrastruktur.

Derimod har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pligt til at føre tilsyn hermed, når en infrastrukturforvalter tager ny jernbaneinfrastruktur i drift. Her stilles der krav om, at infrastrukturforvalteren har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af denne på tredjemand i driftsfasen. Forsikringen skal være i overensstemmelse med kravene fastsat i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere.

For mere information om skade på 3. part se notat vedr. ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen.


Siden er opdateret maj 2017
Kontakt
Projektleder
Pia Juul Laugesen

Send en mail


Metropostkasse

Send en mail
Sidst opdateret: 14.01.2019