Jernbanegodkendelse

Jernbanegodkendelse af Cityringen omfatter godkendelse af tunnelkonstruktionen og de banetekniske anlæg.

Processen for godkendelse af tunnelkonstruktionen og de banetekniske anlæg vil følge samme proces som godkendelse af delsystemer på den konventionelle jernbane. Der skal ske godkendelse af:

  • Infrastrukturen, jf. bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse til delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, med senere ændringer
  • Køretøjer, jf. bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, med senere ændringer
  • Tekniske sikkerhedsregler
  • Trafikale sikkerhedsregler (ved unormal drift)
  • Uddannelser for førere af metrokøretøj og trafikstyringspersonale

Endvidere stiller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen krav til sikkerhedsklassificeret personales helbred.

Inden Metro Cityringen tages i drift, er der desuden krav om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt følgende godkendelser:

  • Sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat til henholdsvis jernbaneinfrastrukturforvaltere og -virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet og jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015.

For mere om de forskellige godkendelser henvises til links i venstre side.

Sidst opdateret: 29.01.2019