Ringsted-Femern

Banedanmark anlægger i årene 2014-2021 jernbanen, der leder frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Selve anlægsprojektet omfatter at Ringsted-Femern Banen bliver opgraderet til 200 km/t for passagertog fra de nuværende henholdsvis 160 km/t og 120 km/t. Banen bliver samtidig elektrificeret hele vejen fra Ringsted til Holeby, og som resten af de danske jernbaner får banen et nyt signalsystem, som skal sikre en bedre rettidighed.

Projektet indeholder også et ekstra spor langs den eksisterende bane mellem Vordingborg og den sydlige del af Holeby, hvor banen kobles på den faste forbindelse over Femern Bælt.

Strækningen mellem Ringsted og Holeby (Femern) er ca. 115 km lang og vil – sammen med København-Ringsted banen, den faste forbindelse over Femern bælt og opgraderingen af jernbanen i Tyskland - styrke infrastrukturen på jernbaneområdet ved at binde Skandinavien sammen med resten af Europa.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jernbanemyndighed i Danmark og har som sådan ansvaret for at godkende og føre tilsyn med Banedanmarks anlægsprojekt vedr. Ringsted-Femern Banen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er derfor involveret fra start til slut. I starten deltager styrelsen bl.a. i en forhåndsdialog med projektet, om at sikre en smidig og effektiv myndighedsproces. Styrelsen har også godkendt assessorer til nogle af de fremrykkede aktiviteter i projektet, herunder ændringer i en perron på Vordingborg station.
Den endelige beslutning fremgår i traktaten vedtaget af Danmark og Tyskland i 2008.

Du kan læse mere om Ringsted-Femern projektet på Banedanmarks hjemmeside.
Sidst opdateret: 20.04.2018