Ansøg om ændring

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal ansøge om ændring af virksomhedens sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat ved ændring af de forhold, der ligger til grund for godkendelsen eller certifikatet.

En virksomhed skal underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis den ændrer ved de forhold, der ligger til grund for sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet. Virksomheden skal hurtigst muligt efter en sådan ændring påtænkes sende underretningen til: tilsyn@tbst.dk.

Virksomheden vil efterfølgende blive orienteret om, hvorvidt den meddelte ændring kræver en ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet. En liste med de ændringer der kræver underretning kan findes i boksen ’Mere information’.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat. Det anbefales at denne, inklusiv de relevante bilag, læses grundigt igennem inden det udfyldte ansøgningsskema indsendes. Vejledninger og ansøgningsskemaerne findes i boksen ’Mere information’.

Ansøgningsproces
Hvis der kræves en ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet skal virksomheden sende ansøgningen og fyldestgørende dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: tilsyn@tbst.dk. Mrk. "Ansøgning om ændring af sikkerhedsgodkendelse/-certifikat på jernbaneområdet".

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af ansøgning om ændring af sikkerhedsgodkendelse eller -certifikat foregår overordnet i tre trin.

Trin 1. Dokumentgennemgang
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation for at vurdere omfanget af ændringen:

  • Ved begrænsede ændringer:
    Er omfanget af ændringen begrænset, og er der ikke introduceret nye risici i virksomheden, kan ændringen som regel udføres som et administrativt tilsyn, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan rekvirere yderligere dokumentation efter behov.
  • Ved komplekse ændringer:
    Er ændringen mere kompleks og introducerer signifikante nye risici i virksomheden, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemføre et implementeringstilsyn for de dele af virksomheden, der er omfattet af ændringen.

Trin 2. Implementeringstilsyn (Kun ved komplekse ændringer)
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besøger virksomheden for at sikre, at nye eller ændrede procedurer i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem er implementeret, og at det er foreneligt med virksomhedens organisation og drift. Desuden skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikre, at organisationen har kendskab til de nye eller ændrede procedurer og at disse er implementeret.
(Læs om Tilsyn med sikkerhedsledelse for mere information om implementeringstilsyn).

Trin 3. Afgørelse (certificeringskomite)
På baggrund af resultaterne fra dokumentgennemgangen (og evt. implementeringstilsynet) nedsætter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en certificeringskomite som vurderer, hvorvidt virksomhedens sikkerhedsledelsessystem under hensyntagen til ændringen fortsat opfylder lovgivningens krav. Certificeringskomiteen træffer på dette grundlag en afgørelse om ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet.

 

Sidst opdateret: 14.01.2019