Ansøg om nyudstedelse eller fornyelse

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal ansøge om nyudstedelse eller fornyelse af virksomhedens sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat.

En virksomhed, som ønsker at blive infrastrukturforvalter og/eller jernbanevirksomhed, skal ansøge om nyudstedelse af sikkerhedsgodkendelse og/eller -certifikat. Tilsvarende skal en virksomhed, som har sikkerhedsgodkendelse og/eller -certifikat, der udløber, ansøge om fornyelse.

Øvrige virksomheder, der ønsker at opnå sikkerhedscertifikat eller har et sikkerhedscertifikat, der udløber, skal ligeledes ansøge efter samme proces som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder.

Ansøgningen skal fremsendes senest 6 måneder inden driftsstart (ved nyudstedelse) eller 6 måneder inden sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet udløber (ved fornyelse). Ansøgning om sikkerhedscertifikat for jernbanevirksomheder skal ses i tæt sammenhæng med ansøgning om tilladelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat. Det anbefales at denne, inklusiv de relevante bilag, læses grundigt igennem inden det udfyldte ansøgningsskema indsendes. Vejledninger og ansøgningsskemaerne findes i boksen ’Mere information’.

Forhåndsdialog
Vi opfordrer virksomhederne til at tage kontakt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få afklaret det videre forløb om nyudstedelse eller fornyelse i en forhåndsdialog. Her skal det afklares hvilken termin der er for aflevering af dokumentation for sikkerhedsledelsessystem og opfyldelse af de øvrige sikkerhedskrav.

Ved nyudstedelse anbefales det, at virksomheden indleder en forhåndsdialog mindst 12 måneder inden den påtænkte driftsstart.

Ansøgningsproces
Ansøgningen og den fyldestgørende dokumentation sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: tilsyn@tbst.dk. Mrk. "Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse/-certifikat på jernbaneområdet".

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af ansøgning om udstedelse eller fornyelse af sikkerhedsgodkendelse eller -certifikat foregår overordnet i tre trin.

Trin 1. Dokumentgennemgang
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation. Vurderingen af materialet foretages for at sikre, at virksomheden har udarbejdet processer for at håndtere de opgaver, som lovgivningen foreskriver. Dokumentgennemgangen vil ofte kombineres med et implementeringstilsyn hos virksomheden.

Trin 2. Implementeringstilsyn
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besøger virksomheden for at sikre, at det dokumenterede sikkerhedsledelsessystem er implementeret, og at det er foreneligt med virksomhedens organisation og drift. Desuden skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikre, at organisationen har kendskab til sikkerhedsledelsessystemets procedurer og at disse er implementeret.
(Læs om Tilsyn med sikkerhedsledelse for mere information om implementeringstilsyn).

Trin 3. Afgørelse (certificeringskomite)
På baggrund af resultaterne fra dokumentgennemgangen og implementeringstilsynet nedsætter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en certificeringskomite, der på grundlag af dokumentgennemgang og implementeringstilsynet, træffer en afgørelse om udstedelsen af sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat.

 

Sidst opdateret: 14.01.2019