Tilladelse m.v.

Jernbanevirksomheder skal have en tilladelse (licens) fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at drive deres forretningsaktiviteter. Andre virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel, skal have en ansvarsforsikring.

En tilladelse (licens) viser, at virksomheden opfylder en række krav om økonomi, hæderlighed, forretningsmæssig forsvarlighed, faglig kompetence mv. 

Når du søger om tilladelse (licens) skal du anvende ansøgningsskema for tilladelse til at drive jernbanevirksomhed.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvor dokumentationskravene til at opnå tilladelse er beskrevet nærmere.

Ligeledes fremgår i boksen ’Mere information’ også oversigter over udstedte tilladelser til jernbanevirksomheder.


Betingelser for udstedelse af tilladelse (licens)
Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed kan gives til virksomheder, der:

  • kan drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt
  • ikke er erklæret konkurs eller under konkursbehandling
  • ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover
  • ikke er dømt for alvorlige lovovertrædelser, herunder for overtrædelser i erhvervsforhold eller på transportområdet
  • ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser på det social- og arbejdsretlige område
  • ikke er dømt for alvorlige overtrædelser af toldlovgivningen
  • er fagligt kvalificeret til at drive jernbanevirksomhed (kan dokumenteres ved et sikkerhedscertifikat) har en gyldig ansvarsforsikring (læs mere nedenfor)
  • råder over trækkraft

For øvrige virksomheder, som udfører kørsel på jernbanenettet, kræves udelukkende at virksomheden:

  • har et sikkerhedscertifikat, herunder et godkendt sikkerhedsledelsessystem
  • har en gyldig ansvarsforsikring (læs mere nedenfor)

Dokumentation for forsikring
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere beskriver kravene til jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres lovpligtige ansvarsforsikringer, og henviser i § 7, stk. 2 til en forsikringsattest, der skal lette sagsgangen i forsikringssagerne.

Attesten findes til højre under "Mere information", og kan benyttes som dokumentation af forsikringsforhold over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Attesten skal udfyldes og underskrives af jernbanevirksomhedens eller infrastrukturforvalterens forsikringsselskab eller forsikringsmægler, og fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


EU-licenser for jernbanevirksomheder
Hvis en jernbanevirksomhed ønsker at anvende en licens udstedt i et andet EU land til kørsler i eller igennem Danmark, skal en kopi af licensen samt forsikringsdokumentation fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Tilladelser (licenser) udstedt til jernbanevirksomheder i andre EU lande anerkendes til visse former for kørsler i Danmark. Det er dog kun for så vidt angår godstransport, at markedet er blevet helt åbnet, således at en tilladelse udstedt i et andet EU-land kan anvendes til jernbanegodstransporter i andre EU-lande. Passagerkørsel i Danmark kan ske som led i en kørsel på en international rute. Ren national kørsel kræver fortsat en tilladelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Sidst opdateret: 30.08.2019