Ansøg om tilladelse

Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere eller virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel for jernbanevirksomhederne skal søge om en tilladelse (licens).

Vi anbefaler, at du nøje læser de vejledninger til ansøgning om tilladelse (licens), der er relevante for Jeres aktiviteter. Vejledninger og ansøgningsskemaerne ligger i boksen ’Mere information’.

Denne ansøgning om tilladelse (licens) skal ses i tæt sammenhæng med ansøgning om sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat.


Ansøgningsproces
Ansøgningen og den fyldestgørende dokumentation sendes mailadressen: info@tbst.dk. Mrk. "Ansøgning om tilladelse (licens) på jernbaneområdet"

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af ansøgning om tilladelse foregår overordnet i tre trin.

Trin 1. Dokumentgennemgang
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation. Dette tager maksimalt to uger.

  • Hvis materialet er tilstrækkeligt, går sagsbehandlingen videre til trin 2.
  • Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, vil ansøger modtage besked om, hvad der skal suppleres med, inden den videre sagsbehandling kan indledes.

Trin 2. Høring
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fremsender høringer til den relevante kommune, skattecenter og rigspolitiet, hvis det er muligt på baggrund af den fremsendte ansøgning og dokumentation.


Trin 3. Videre sagsbehandling

Fra sagen er oplyst fuldstændigt fra ansøgers side, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden for fire måneder (inkl. de eksterne høringer) træffe en afgørelse i sagen.


Erklæringer ved ny direktør eller bestyrelsesmedlem
Hvis virksomheden skifter (administrerende) direktør, eller hvis et nyt medlem indtræder i bestyrelsen, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen underrettes, da det har indflydelse på tilladelsen.

Du finder erklæringsformularerne i boksen "Mere Information", der udfyldes og sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: info@tbst.dk. Mrk. "Erklæring om ny direktør/bestyrelsesmedlem på jernbaneområdet".

Sidst opdateret: 08.02.2019