Tilsyn med beredskab

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med at jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere har etableret det fornødne beredskab i forbindelse med ekstraordinære situationer.

Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal i tilfælde af ekstraordinære situationer have udarbejdet beredskabsplaner og sikringsplaner for at sikre jernbanen, jernbanedriften, passagerer og gods. Ved ekstraordinære situationer forstås f.eks.:

  • Uønskede naturskabte, menneskeskabte og teknologiske hændelser, såsom ekstreme vejrsituationer, pandemier, større ulykker og lignende, der kan påvirke jernbanen, jernbanedriften, passager og gods
  • Trusler om terror eller terrorhandlinger, der er rettet mod jernbanen, jernbanedriften, passager og gods

Beredskab og jernbanesikring er i denne forstand ikke rettet mod nødsituationer under normal jernbanedrift, som f.eks. ulykker og brand, da disse situationer er dækket af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.

Et godt beredskab for ekstraordinære situationer
Med udgangspunkt i bekendtgørelse om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde (se link til højre) fører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsyn med, at infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder kan dokumentere at de i fornødent omfang:

  1. har udarbejdet en risiko- og sårbarhedsvurdering
  2. har udarbejdet sikringsplaner
  3. har udarbejdet beredskabsplaner
  4. har koordineret beredskabsarbejdet
  5. har foretaget den nødvendige uddannelse af personalet
  6. har afholdt øvelser og foretaget evaluering af beredskabet

Hvis virksomhederne ikke overholder reglerne i ovenstående bekendtgørelse, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstede et påbud om, at virksomheden skal revidere sin dokumentation af beredskabsarbejdet og/eller afholde øvelser og foretage evalueringer.

Sidst opdateret: 14.01.2019