Tilsyn med sikkerhedsledelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder samt øvrige virksomheder, der udfører kørsel på eget ansvar, har etableret og vedligeholder et ledelsessystem til styring af jernbanesikkerheden.

I forbindelse med at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder eller fornyer en sikkerhedsgodkendelse til en infrastrukturforvalter eller et sikkerhedscertifikat til en virksomhed der kører på jernbanenettet, gennemfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en audit af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil almindeligvis foretage mindst to tilsynsbesøg for at sikre, at kravene til sikkerhedsledelsessystemet er opfyldt og implementeret i virksomheden.

Ved det første tilsyn foretager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en dokumentgennemgang, som skal vise, om virksomhedens beskrevne sikkerhedsledelsessystem opfylder kravene i bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

Ved det andet tilsyn vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om virksomhedens dokumenterede sikkerhedsledelsessystem er implementeret i virksomheden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører desuden et antal opfølgningstilsyn i løbet af en sikkerhedsgodkendelses eller et sikkerhedscertifikats gyldighedsperiode (op til 5 år). Ved opfølgningstilsynene sikrer styrelsen, at der føres tilsyn med hele virksomhedens sikkerhedsledelsessystem i løbet af gyldighedsperioden.

Sidst opdateret: 14.01.2019