Tilsyn med uddannelsescentre

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med godkendte uddannelsescentre for lokomotivførere og med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, der uddanner egne lokomotivførere.

Både jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at uddanne lokomotivførere. Som et led i denne godkendelse fører styrelsen tilsyn med, at virksomhederne overholder de krav der stilles til godkendte uddannelsescentre.

For eksisterende jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere vil tilsyn med uddannelsesaktiviteterne typisk foregå som en del af tilsynet med virksomhedernes sikkerhedsledelsessystem. For eksterne udbydere vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen føre et særskilt tilsyn. Tilsyn med uddannelsescentre foregår som et tværfagligt tilsyn med deltagere fra både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens uddannelses- og tilsynsteam.

Sidst opdateret: 14.01.2019