Uddannelse og helbred

Personer, der udfører et arbejde med betydning for jernbanesikkerheden, skal leve op til en række krav.

Sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, er bl.a.:

  • Fremføring af trækkraftenheder (f.eks. lokomotivførere, troljeførere, rangerførere, køremænd, mv.)
    Sikkerhedsopgaver i tog (f.eks. togførere)
  • Ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved spor med og uden sporspærring (f.eks. jernbanearbejdere, banebetjente, sikringsmontører, SR2-arbejdsledere, mv.)
  • Klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering (f.eks. rangister, stationsbetjente, togklargørere, mv.)
  • Deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen (f.eks. stationsbestyrere, trafikledere, mv.)

Kravene til personer, der varetager sikkerhedsklassificerede funktioner vedrører helbred, uddannelse og kompetencer. Krav til helbred er fastsat i helbredsbekendtgørelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender uddannelser af sikkerhedsklassificeret personale. På nuværende tidspunkt er der kun opstillet konkrete myndighedskrav til personer, som fører trækkraftenheder angivet i lokomotivførerbekendtgørelsen.

Bemærk, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, fra starten af 2014, ikke længere udsender indkaldelsesbreve ved udløb af helbredsgodkendelser. Se mere til højre, under "Mere information".

Sidst opdateret: 20.04.2018