Ansøgning om lokomotivførerlicens

Her på siden finder du information om, hvordan der kan ansøges om lokomotivførerlicens.

Ansøgning om lokomotivførerlicens behandles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. For at sikre en smidig og hurtig sagsgang, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsskema og tilhørende formularer anvendes. Desuden skal ansøger sikre, at dokumentationen er fyldestgørende og korrekt.

Da ansøgninger om lokomotivførerlicens som regel indsendes af lokomotivførerens virksomhed, afspejles dette i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsprocedure.

I denne vejledning beskrives ansøgningsforløbet og den nødvendige dokumentation i forbindelse med udstedelse af lokomotivførerlicens. Ansøgningsskema, skabelon for uddannelsesbevis, og samtykkeerklæring kan downloades her fra siden.


Ønsker man som privatperson at ansøge om lokomotivførerlicens, kontakt da venligst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på helbred@tbst.dk

Sidst opdateret: 17.09.2019